Logo

Laatste wijzigingen

Laatste wijzigingen

Op deze pagina vind je de laatste wijzigingen die zijn aangebracht in de opvoedinformatie. Dit kan zijn naar aanleiding van nieuw onderzoek, feedback van ouders of meldingen die we binnenkrijgen via het tipformulier.


Lijst van de laatste wijzigingen

Drugsgebruik

 • Harddrugs
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Softdrugs
 • Verslaving
29-11-2022

Effecten en risico's van de verschillende drugs zijn toegevoegd. O.a.: 'Drugs kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. De meest gebruikte indeling is de indeling naar de werking van de drugs op de hersenen. De effecten kunnen stimulerend zijn, verdovend of bewustzijnsveranderend. Sommige middelen hebben meerdere effecten.'

Zelfvertrouwen

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Zelfvertrouwen
29-11-2022

In dit artikel is informatie opgenomen over zelfbeeld en zelfwaardering. Toegevoegd is o.a.: 'Tussen zelfbeeld en ik-ideaal zit het gevoel van eigenwaarde. Bij een positief zelfbeeld is de zelfwaardering gunstig: 'Het is goed dat ik er ben.' Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, maar de rol van leeftijdsgenoten wordt hierin steeds groter. Door een positieve manier van opvoeden en positieve reacties van leeftijdsgenoten krijgt je kind het gevoel geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Dit bevordert een positief zelfbeeld.'

Onzekerheid

 • Onzekerheid
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Zelfbeeld
29-11-2022

Er is informatie opgenomen over een negatief zelfbeeld. Toegevoegd is o.a.: 'Vanaf een jaar of 12 begint de zelfwaardering bij de meeste pubers te dalen. Rond 15 jaar is die vaak het laagst. Daarna stijgt de zelfwaardering bij de meesten weer snel. De daling komt doordat pubers zich meer gaan richten op anderen dan op hun ouders. Dan blijkt dat je je tegenover leeftijdsgenoten meer moet waarmaken dan tegenover je ouders.'

Huiswerk

 • Huiswerk
 • Middelbare school
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
29-11-2022

Het artikel is uitgebereid met meer tips om te helpen en geactualiseerd. Toegevoegd is o.a.: 'Vaak hebben scholen een digitaal systeem waarop je kind kan inloggen en waarin het huiswerk staat genoteerd. Toch is een papieren agenda nog wel overzichtelijk en handig. '

Veilig sporten

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Sport en beweging
 • Veiligheid
29-11-2022

Informatie over bescherming en blessures is in deze tekst opgenomen. Toegevoegd is o.a.: 'Een blessure kan op jonge leeftijd blijvende schade aanrichten. Als je kind een blessure heeft opgelopen, gaat dit vaak gepaard met een zwelling. Eerst moet de zwelling gekoeld worden, vervolgens moet er een drukverband aangelegd worden en daarna is het belangrijk dat je kind rust neemt. Als de zwelling niet afneemt, kun je het best met je kind naar de huisarts gaan.'

Sport

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Sport en beweging
29-11-2022

Stukje tekst uit het komen te vervallen artikel 'Vrije tijd en sport' toegevoegd. 'De meeste pubers vinden sport leuk. Ze houden van het spel en van het wedstrijdelement, want ze willen graag ergens goed in zijn. Sommige pubers sporten omdat het gezond is of omdat het zo hoort, andere willen helemaal niet sporten. Daarom is het belangrijk om te ontdekken wat de motieven zijn van jouw kind om te bewegen. Als het bijvoorbeeld wil sporten om nieuwe vrienden te maken, ga dan samen op zoek naar een leuke teamsport. Houdt je puber niet zo van sporten, maar wel van even tijd voor zichzelf? Misschien is het dan een idee om goede wandelschoenen te kopen. Probeer samen uit te zoeken waar je kind zich goed bij voelt. Zo help je je puber het beste om in beweging te komen.'

Veilig gebruik van internet

 • Internet
 • Online
 • Privacy
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
29-11-2022

Door samenvoegen van artikelen is hierin meer informatie over veiligheid online opgenomen. Toegevoegd is o.a."Maar maak je niet te snel zorgen. Jongeren moeten alles nog ontdekken en komen vaak gewoon uit nieuwsgierigheid of per ongeluk op akelige websites terecht. Pubers hebben ruimte nodig om zelf op onderzoek uit te kunnen gaan. Een pornofilter blokkeert vaak ook websites met goede informatie over seks zoals Sense.info.'

Puberteit

 • Onzekerheid
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Zelfbeeld
 • Zelfstandigheid
 • Zelfvertrouwen
29-11-2022

In dit artikel is de emotionele ontwikkeling en het zelfstandig worden opgenomen. Toegevoegd is o.a.: 'Als ouder kun je je puber helpen zich emotioneel goed te ontwikkelen. Laat zien dat je betrokken bent bij je kind en dat je er voor hem of haar bent. Laat ook zien dat je trots bent op hoe goed je kind zijn best doet. Je kunt pubers helpen naar zichzelf te kijken door hun gedrag en gevoelens te benoemen en te vragen waarom ze iets doen. Kijk ook goed naar wat je kind drijft. Zelf let je misschien vooral op prestaties en rapportcijfers, maar je kind is waarschijnlijk veel meer bezig met de eigen leefwereld. Het is prettig voor pubers als je daar begrip en belangstelling voor hebt.'

Faalangst

 • Angst
 • Faalangst
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
29-11-2022

Toegevoegd aan dit artikel is hoe je faalangst herkent bij je kind en hoe je het kunt helpen. O.a.: 'ubers kunnen zich door faalangst ook echt ziek of misselijk voelen. Ze kunnen onrustig zijn, veel zweten, snel blozen of last hebben van hartkloppingen, hyperventilatie en een droge mond. Je ziet ook wel pubers met faalangst die gaan stotteren, trillende handen hebben, oogcontact vermijden of vaak naar de wc moeten. Ook buikpijn, hoofdpijn en een slechte eetlust komen voor.'

Rijlessen en auto's

 • In het verkeer
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
28-11-2022

Hierin is informatie opgenomen over het beginnersrijbewijs en over meer ongevallen door jongeren. Toegevoegd is o.a.: 'Voor alle bestuurders geldt het puntenrijbewijs. Hiermee krijg je strafpunten voor rijden onder invloed. Bovendien krijgt iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen. Als je twee strafpunten hebt, wordt je rijbewijs ingevorderd en moet je een rijvaardigheidsonderzoek afleggen.'

Zelfstandig op vakantie

 • Op vakantie
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Zelfstandigheid
28-11-2022

Stukjes over proefvakantie en jongerentoer zijn opgenomen in dit artikel. Toegevoegd is o.a.: 'Je kind kan misschien eerst eens een weekend binnen Nederland alleen vakantie vieren met een of meer vrienden. Een andere mogelijkheid is dat je je zoon of dochter met vrienden laat kamperen terwijl de rest van het gezin verderop op dezelfde camping staat of ergens in de buurt bivakkeert. Zo wordt je kind zelfstandig..

Pubers en gamen

 • Gamen
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
28-11-2022

Informatie uit andere artikelen over gamen (Huiswerk gaat voor en Gamen is experimenteren) is opgenomen in dit artikel. Toegevoegd is o.a.: 'Je leest vaak over nadelen van gamen, maar er zijn ook voordelen. Zo blijkt dat licht gamen (een uur per dag) gewoon goed is voor kinderen en jongeren. Ze zitten lekkerder in hun vel, ze gedragen zich aangenamer tegenover anderen, en ze kunnen beter omgaan met problemen dan kinderen die helemaal niet gamen.'

Schoolvakanties

 • Op vakantie
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
28-11-2022

Links naar andere artikelen over vakantie zijn hierin opgenomen: 'Wat neem je allemaal mee? Heb je de juiste zonnebrandcrème? Hebben alle gezinsleden een geldig paspoort? Denk ook aan een goede reisverzekering en vraag bij de juiste instanties of er nog inentingen nodig zijn.'

Praten over roken

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Regels
 • Roken
28-11-2022

In dit artikel is infomratie opgenomen over Zelf roken en meeroken en over wanneer je praat met je kind over niet gaan roken. Toegevoegd is o.a. 'Hoe jonger pubers beginnen met roken, hoe vaker ze blijven roken. Maar liefst 88% van alle volwassen rokers is hiermee begonnen voor het achttiende jaar. Hoe meer en hoe langer iemand heeft gerookt, hoe groter de kans op gezondheidsklachten. Het beste moment voor een eerste gesprek over roken is voordat je kind naar de brugklas gaat. Wees duidelijk in dit gesprek en geef aan hoe jij over roken denkt. Een streng verbod werkt vaak niet bij roken. Maar een duidelijke boodschap wél: leg uit dat je niet wilt dat je kind gaat roken.'

Anorexia

 • Psychische aandoeningen
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Voeding
28-11-2022

Informatie over het behandelen van anorexia is toegevoegd aan dit artikel. Plus links naar verdere hulp: 'Informatie en hulp Eetstoornisvrij.nl - o.a. een uitgebreid overzicht van (online) hulpinstanties. Proud2bme.nl - met o.a. ervaringen van andere ouders Eetstoornissen.nl - website van WEET, patiëntenvereniging voor eetstoornissen Kenniscentrum-kjp.nl - website van het kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Firsteetkit.nl - voor als je denkt dat iemand in je omgeving een eetstoornis heeft'

Alcohol en groepsdruk

 • Alcohol
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Weerbaarheid
28-11-2022

In dit artikel Groepsdruk gaat het nu over alcohol én roken. Toegevoegd is o.a. 'Als een jongere sterk in z'n schoenen staat, heeft hij of zij het gevoel dat het invloed heeft op het eigen leven. Jongeren die sterk in hun schoenen staan, zullen minder snel het gevoel hebben dat ze een sigaret of alcohol nodig hebben om erbij te horen. Ze zijn meer weerbaar tegen groepsdruk.'

Aandacht geven

 • Positief opvoeden
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
24-11-2022

In dit artikel is het geven van complimenten opgenomen. Toegevoegd is o.a.: 'Pubers hebben soms meer moeite om complimenten te ontvangen dan jongere kinderen. Ze kunnen denken dat er wel iets achter zal zitten. Pas daarom op om geen verborgen kritiek in je complimenten te geven! Zelfs al reageren pubers soms nors, ze hebben bevestiging van jou toch hard nodig.'

Uitgaan op welke leeftijd

 • Alcohol
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Uitgaan
24-11-2022

Het artikel is uitgebreid met een stukje over afspraken over tijden. Toegevoegd is o.a.: 'Het is verstandig om van tevoren duidelijke afspraken met je kind te maken over hoe laat hij of zij thuis moet komen na het stappen. Het kan gebeuren dat dit uitloopt op een hele onderhandeling. Je kind vindt het leuk om te stappen en probeert het uitgaan daarom zo lang mogelijk te rekken. Als ouder wil je misschien niet dat je kind zo laat thuiskomt.

Veilig uitgaan

 • Agressief gedrag
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Uitgaan
 • Veiligheid
24-11-2022

Een stukje over vervoer is toegevoegd. O.a.: 'Als je kind ver moet fietsen naar de kroeg of discotheek, kun je ervoor kiezen om het zelf te brengen en weer op te halen. Als je kind met een grote groep meefietst, is het meestal wel veiliger. Eventueel kun je ook een taxi bestellen of geld meegeven voor een taxi.'

Grenzen stellen

 • Positief opvoeden
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Regels
24-11-2022

In deze tekst is informatie over het maken van afspraken opgenomen. Toegevoegd is o.a. : 'Protest betekent niet dat ze de regels zullen overtreden. Spreek af wat de gevolgen zijn als ze zich niet aan een regel houden. Pubers zullen zich eerder aan de afspraken houden als ze voelen dat je hun mening respecteert en als ze een stem mogen hebben in de afspraak.'

Regels mediagebruik pubers

 • Internet
 • Online
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Social media
24-11-2022

Er is o. a. meer informatie opgenomen over de afleiding door huiswerk: 'Ontdek samen wat het beste werkt. De een wil elk half uur even op het mobieltje kijken, de ander wil hem helemaal weg hebben tot het huiswerk af is. Hoe dan ook, bedenk dat bijna alle pubers hier hun ouders voor nodig hebben. Uit zichzelf kunnen ze zich moeilijk beheersen.'

Mediaopvoeding

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Video, film, tv
22-11-2022

Naar aanleiding van het advies 'Digitale media in relatie tot bewegen' van het Trimbos is informatie toegevoegd: Evenwicht tussen bewegen en digitale media Evenwicht tussen de verschillende activiteiten van je kind is belangrijk. Dat betekent regelmatig en gevarieerd bewegen, zo min mogelijk langdurig stilzitten en voldoende slapen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je kind tijd met anderen doorbrengt én tijd voor zichzelf heeft. Ook moet er evenwicht zijn tussen inspanning en tijd voor ontspanning. Help je peuter om een gezond evenwicht vinden. Zo leer je je kind hoe het dat later zelf kan doen. Denk er eens aan dat je digitale media ook kunt gebrúiken om je kind te laten bewegen! Voorbeelden daarvan zijn: Kijken naar en meedoen met een filmpje op YouTube over yoga of dans; Geocatching: met een app wandelen en schatzoeken; Beeldbellen met opa en oma waarbij je peuter met de iPad door het huis loopt om van alles te laten zien.

Gezonde eetgewoonten

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Gezonde voeding
22-11-2022

Het artikel is aangevuld met informatie over ontbijt, lunch, tussendoortjes en tips. Toegevoegd is o.a.: 'Het bord hoeft niet altijd leeg. Laat je kind zelf bepalen hoeveel het eet. Het is niet goed om meer te eten als je al vol zit. Schenk er niet te veel aandacht aan en ruim de tafel gewoon af. Zijn jullie gewend een toetje te eten, geef je kind dit dan ook in een normale hoeveelheid. Gebruik het toetje niet als beloning of straf. Wil je kind kort na de maaltijd iets eten omdat het nog honger heeft? Ga daar dan niet op in en laat je kind wachten tot het volgende eetmoment.'

Seksuele opvoeding

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Seksuele ontwikkeling
 • Veilig vrijen
22-11-2022

Het artikel is uitgebreid. O.a. met: 'Tips voor seksuele voorlichting Knoop een luchtig gesprek aan onder de afwas of in de auto. Soms praat het makkelijker als je elkaar niet aankijkt. Het is goed om aan je kind te vertellen dat een jongen verliefd kan worden op een andere jongen, een meisje op een jongen, een jongen op een meisje, en een meisje op een meisje. En dat je kind ook zowel op jongens als meisjes verliefd kan worden. Geef uitleg over menstruatie, de groei van baardhaar en schaamhaar en dingen als zaadlozing. Bijvoorbeeld naar aanleiding van dingen die je in de media ziet of zelf meemaakt. Als je een antwoord niet weet, zoek het dan op en kom er later op terug. Weet je niet hoe je een gesprek kan beginnen? Leg een boek of folder neer in huis. Of kijk samen eens op Seksualiteit.nl van Rutgers. De meeste conflicten ontstaan doordat ouders hun kinderen te jong vinden om seksueel actief te zijn, of het niet eens zijn met de partnerkeuze. Bedenk dat jij in een andere tijd bent opgegroeid en dat de gevoelens en opvattingen van je kind anders kunnen en mogen zijn. Dit betekent niet dat je alles hoeft goed te keuren.'

Tienerzwangerschap

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Zwanger zijn
22-11-2022

Informatie over hoe je je kind kunt steunen als het zelf het kind wil opvoeden is toegevoegd. De website Tienermoeders.nl houdt eind 2022 op te bestaan. Die is dus al geschrapt. Alle hulp wordt voortaan door FIOM gegeven. Toegevoegd is o.a.: 'Het ouderschap komt op een moment dat je kind nog gewend is alle tijd te hebben voor school, sporten, uitgaan en vrienden. Daarom is het goed om je kind voor te bereiden op wat er komt. En al tijdens de zwangerschap goede afspraken te maken.'

Lachgas

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Softdrugs
 • Veiligheid
16-11-2022

Het verbod op lachgas per 1 januari 2023 is toegevoegd: 'Per 1 januari 2023 wordt verkoop en bezit van lachgas in Nederland verboden voor recreatief gebruik. Dat betekent dat lachgas voortaan alleen nog voor medische en technische doelen gebruikt mag worden. En als toevoeging aan voedingsmiddelen. Op Rijksoverheid.nl lees je hier meer over.'

Peetouders

 • Ik als ouder
16-11-2022

Link naar Rechtspraak.nl opgenomen, om voogdij online te regelen.

Voogdij

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Voogdij
16-11-2022

Link naar Rechtspraak.nl opgenomen, om voogdij online te regelen.

Voogdij regelen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Voogdij
16-11-2022

Link naar Rechtspraak.nl opgenomen, om voogdij online te regelen.

Als borstvoeding geven niet goed gaat

 • Baby 0
 • Kolven
 • Kraamtijd
14-11-2022

Grondig herzien en uitgebreid door een lactatiekundige. Teogevoegd is o.a.: 'Spruw ziet eruit als dikke witte aanslag of witte vlekjes op de tong of in de mond op het slijmvlies. Spruw is een schimmelinfectie. Het kan gevoeligheid geven bij het drinken bij de baby en bij jou aan je tepels. Drinkt je baby plotseling slechter? Laat hij de borst vaker los of huilt hij meer? Dan heeft hij misschien last van de spruw. Heb je plotseling of al langere tijd gevoelige tepels of slecht genezende kloven? Dit kan ook door spruw komen. Overleg met je huisarts wat je kunt doen. Heb je vaak of langere tijd spruw, overleg dan met een lactatiekundige.'

Omgaan met geld

 • Geld uitgeven
 • Lenen
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Sparen
 • Zakgeld, kleedgeld en kostgeld
14-11-2022

Informatie over een eigen bankrekening is opgenomen. Toegevoegd is o.a.: 'Om je kind met geld te leren omgaan, kun je een bankrekening voor je kind openen. Een kinderbankrekening wordt als je kind 12 jaar is omgezet in een jongerenrekening. Je kunt er het zakgeld en kleedgeld op zetten. Vanaf ongeveer 12-13 jaar kan je kind kleedgeld aan. Dat is zeker goed als je kind wat ouder wordt. Je kind leert veel van het bijhouden van wat het verdient met een bijbaantje en wat het krijgt aan zakgeld of kleedgeld. Dat helpt je kind ook om te leren sparen. Op de website Nibud.nl staan handige tips voor het maken van een begroting.'

Eten

 • Belonen
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Positief opvoeden
 • Voeding
4-11-2022

Inrormatie over het leren eten is nu opgenomen in dit artikel. Toegevoegd is o.a: 'Als je kind 1 jaar is, kun je het best zorgen dat alles klaar is als je het gaat halen om te eten. Oudere peuters roep je wanneer het eten bijna klaar is zodat ze rustig af kunnen ronden waar ze mee bezig waren en aan tafel kunnen komen zitten. Bij jonge peuters gebruik je borden en bekers die niet kapot kunnen.'

Gezonde voeding

 • Gezonde voeding
 • Peuter 2
 • Peuter 3
4-11-2022

In dit artikel is informatie over de verschillende maaltijden en tussendoortjes opgenomen. Toegevoegd is oo.a.: 'Het is beter om niet vaker dan vier keer per dag iets tussendoor te geven. Lekkere en gezonde tussendoortjes zijn fruit, een volkorenkoekje, een soepstengel of stukjes komkommer of wortel. Het gebit loopt dan minder risico op gaatjes en je kind heeft minder kans om overgewicht te ontwikkelen.'

Cyberpesten

 • Online
 • Pesten
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
1-11-2022

'Hoe herken je cyberpesten?' is opgenomen in dit artikel. Plus meer links naar meer informatie: 'Kijk voor meer informatie over cyberpesten op Stoppesten.nu. Lees de tips over hoe je cyberpesten kunt aanpakken. Op NJI.nl lees je meer over cyberpesten, sexting en grooming. Voor pubers is er de website Pestweb.nl.'

Opvoedtips

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Belonen
 • Positief opvoeden
 • Regels
31-10-2022

Aan het artikel zijn standpunten van Positief Opvoeden toegevoegd. O.a.: 'Goed voor jezelf zorgen Zorg ook goed voor jezelf. De opvoeding van je kind wordt daar ook makkelijker en leuker van. Als ouder en mens heb je je eigen wensen en behoeften. Als je luistert naar je eigen behoeften, kun je makkelijker geduldig en consequent zijn. Bovendien kun je dan makkelijker aandacht geven aan je kind op de juiste momenten.'

Fout gedrag

 • Leerplicht
 • Liegen
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Stelen
31-10-2022

Het artikel is uitgebreid met informatie over Halt en straf na overtreding. Toegevoegd is o.a.: 'In de Halt-straf confronteert Halt de jongeren met hun gedrag en de gevolgen daarvan. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij een keuze hebben en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Zo kunnen jongeren voorkomen dat ze in de toekomst weer zo'n fout maken.'

Nachtrust

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Slapen
31-10-2022

Het artikel is uitgebreid met informatie uit o.a. het artikel 'Bedtijd'. Toegevoegd is o.a.: 'Misschien gaat je kind niet graag naar bed? Je kunt je kind helpen de overgang van de dag naar de nacht makkelijker te maken. Het is handig om daarbij een vast slaapritueel te hebben. Spreek af met je kind wat de vaste bedtijd is. Vertel ruim voor de start (bijvoorbeeld 20 minuten) van het slaapritueel dat het bijna bedtijd is. Je kind kan dan afmaken waarmee het bezig is. Herhaal deze boodschap nog eens (bijvoorbeeld na 10 minuten) voor het ritueel begint. Als je kind wat ouder wordt, is het zelfstandiger. Je kind kan zelf naar bed gaan en volgt dan zijn eigen ritueel. Maak goede afspraken over wanneer je kind gaat slapen en praat erover als je kind zich niet aan de afspraken houdt.'

Bedritueel

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Ritme en regelmaat
 • Slapen
31-10-2022

Aan dit artikel zijn slaaptips toegevoegd. O.a.: 'Zorg voor een rustige, donkere slaapkamer. De ideale temperatuur ligt tussen 16 en 18 °C. Geef je kind voor het slapengaan geen dranken met cafeïne, zoals cola, thee, Ice-tea en energydrinks. Leg je kind niet vlak na het avondeten in bed. Dan slaapt het moeilijk in. Bewegen in de buitenlucht is goed voor kinderen. Maar laat je kind niet sporten vlak voor het naar bed gaan. Dan valt je kind moeilijker in slaap. Breng je kind naar bed in een gezellige, ontspannen sfeer. Maak ook de slaapkamer gezellig en zorg voor een lekker bed. Wens je kind welterusten en ga de slaapkamer uit.'

Vriendschap

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Emoties en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Vriendschap
27-10-2022

In samenwerking met een opvoedkundig adviseur is in dit artikel de betekenis en het belang van vriendschap opgenomen en de volgorde logischer gemaakt. Toegevoegd is o.a.: 'Jonge kinderen krijgen een duidelijke voorkeur en weten precies met wie ze graag zouden willen spelen. De basis van een vriendschap is dat je kind iemand aardig vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap langzamerhand meer inhoud. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent vriendschap vaak al heel wat meer: een vriend(in) is iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en die altijd voor je opkomt. Het gaat er niet om om zoveel mogelijk vriendjes te hebben, maar om te ervaren dat het fijn is om te kunnen en te mogen kiezen met wie je dingen wilt doen. Je kunt je kind helpen om om zich heen te kijken en zelf te ervaren wie het nou écht aardig vindt en waarom. Bemiddelen en in contact brengen, dat is de belangrijkste rol voor ouders als het gaat om kindervriendschappen!'

Denkontwikkeling

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Verstandelijke ontwikkeling
25-10-2022

Toegevoegd is een stukje wat je als ouder kunt doen: 'Geef je kind de kans om veel uit te proberen en geef uitleg en informatie. Of vraag je kind om iets uit te leggen. Geef ook zo goed mogelijk antwoord op vragen. Kinderen zijn leergierig en verbazen zich vaak over wat er om hen heen gebeurt. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe riolering gemaakt. Let op deze momenten van verwondering en praat daar met elkaar over. Leg uit en help je kind zo nodig om verbanden te leggen: 'Het water gaat dan door die buis naar onze kraan.' Het is ook goed om denkvragen te stellen: 'Waar zou het water naartoe gaan?''

Veiligheid thuis vergroten

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Thuis
 • Veiligheid
20-10-2022

Tips voor een veilige woonkamer zijn opgenomen in dit artikel. O.a.: 'Zet kasten en wandmeubelen stevig vast aan de muur. Als je kind in een kast klimt om iets te pakken, kan het anders de hele kast over zich heen krijgen. Berg gevaarlijke producten zo op dat je kind er niet bij kan. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen, giftige planten, alcohol, cosmetica en batterijen. Houd glazen vazen, asbakken, sigaretten, alcohol en pinda's buiten bereik van je kind. Het is ook heel belangrijk dat je in huis niet rookt; dit is heel slecht voor de gezondheid van je kind. Laat je kind nooit rennen met een lolly, ijsstokje of een ander scherp voorwerp in de mond. Als het valt, kan het zich daar flink mee bezeren. Laat je peuter nooit alleen met een huisdier, hoe lief het dier ook is! Zet hete thee en koffie op een plek waar je kind niet bij kan.'

Tips peuter-media

 • Gamen
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Video, film, tv
20-10-2022

In dit artikel zijn meer geschikte peutermedia opgenomen. O.a.: 'Er zijn veel leuke prentenboek-apps voor peuters. Daarop wordt het prentenboek voorgelezen en vaak zijn er bijbehorende spelletjes te doen. Voorbeelden zijn 'Timo en het toverboek' en 'Job gaat eten'. Vraag er eens naar in de bibliotheek. Peuters krijgen plezier in hun eerste computerspelletjes (games). Die zijn nog simpel natuurlijk, en vaak opgezet rond een bekend figuurtje zoals nijntje of Bumba. De spelletjes zijn vaak memory, kleuren, muziek maken, een legpuzzel of doolhof. Tegen de tijd dat je kind naar groep 1 gaat, kan het de eerste avonturengames spelen. Dit zijn games waarin je kind de hoofdpersoon een avontuur laat beleven, en allerlei problemen moet oplossen. Voorbeelden zijn Robbie Konijn (app), Dora (website Nickelodeon) en Mijn naam is Haas (mijnnaamishaas.nl).'

Gezondheid en bewegen

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Gezonde voeding
 • Lichaamsgewicht
 • Sport en beweging
20-10-2022

Beweegtips zijn toegevoegd. O.a.: 'Stimuleer je kind om eens uit te zoeken welke sporten er allemaal zijn naast bekende sporten als voetbal, zwemmen en volleybal. Misschien vindt je kind waterpolo, klimmen of streetdance ook leuk? Laat hem een proefles doen. Kijk samen op Sport.nl welke sport geschikt en leuk is voor je kind en welke sportverenigingen er bij jullie in de buurt zijn. Op school worden vaak door verenigingen proeflessen gegeven voor verschillende sporten. Vraag op een ouderavond eens of dat op de school van je kind ook wordt georganiseerd.'

Faalangst

 • Angst
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Faalangst
20-10-2022

Het herkennen van faalangst is opgenomen in dit artikel. Ook is het taalgebruik wat eenvoudiger gemaakt. Toegevoegd is o.a.: 'Je kind kan zich lichamelijk ook echt ziek of misselijk voelen. Het kan onrustig zijn, veel zweten, snel blozen of last hebben van hartkloppingen, hyperventilatie en een droge mond. Maar je ziet ook wel kinderen met faalangst die gaan stotteren, trillende handen hebben, oogcontact vermijden of vaak naar de wc moeten. Ook buikpijn en hoofdpijn komen voor en een slechte eetlust.'

Flesvoeding geven

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Flesvoeding
18-10-2022

Naar aanleiding van vragen van ouders is een stukje opgenomen over het overstappen op en mengen van verschillende merken flesvoeding: 'Overstappen op een ander merk voeding Alle merken kunstvoeding zijn even goed, want er zijn strenge eisen voor. Als jouw merk op is, kun je gerust een ander merk gebruiken. Misschien smaakt of voelt die melk iets anders voor je baby. Dan kan het handig zijn om het nieuwe merk te mengen met het oude. Let wel goed op de verhouding water en poeder. Het maatschepje van een ander merk kan anders zijn! Gedraagt je baby zich anders na het overstappen of ziet de ontlasting er anders uit? Dat heeft waarschijnlijk te maken met zijn normale ontwikkeling.'

Cyberpesten

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Online
 • Pesten
18-10-2022

De aanpak van cyberpesten is in dit artikel opgenomen. Toegevoegd is o.a.: 'Het beste kun je zelf zo nu en dan het onderwerp aansnijden. Vraag of je kind het wel eens merkt dat iemand online gepest wordt. Bijvoorbeeld in een Whatsapp-groep. Hoe gebeurt dat dan precies en wat doe je in zo'n geval? Hoe vaker je erover praat, hoe makkelijker het is voor je kind om naar jou toe te komen als er een probleem is. Praat er ook eens over met andere ouders of met leerkrachten op school.'

In overtreding

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Stelen
 • Vernielen
 • Wetgeving en juridisch
18-10-2022

Het artikel Stelen is hierin opgenomen. Toegevoegd is o.a.: 'Stelen op deze leeftijd kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat je kind bij de groep wil horen, jaloers is op iets van een ander kind, niet goed kan delen, grenzen wil verkennen, aandacht wil trekken of te weinig toezicht heeft. Wat de oorzaak ook is, stelen op deze leeftijd is iets om direct aan te pakken. Het is belangrijk dat je kind leert wat wel en niet mag en waarom.'

Horen

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Horen
17-10-2022

In dit artikel is de informatie over de gehoortest en gehoorschade voorkomen opgenomen. Teogevoegd is o.a.: 'Harde geluiden, zoals harde muziek, kunnen het gehoor voorgoed beschadigen. Heeft je kind dus eenmaal last van gehoorschade, dan gaat dat niet meer over.'

Rouwverwerking bij overlijden

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Overlijden
 • Rouw
 • Verdriet
17-10-2022

De inleiding is uitgebreid met: 'Rouwverwerking is de manier waarop je kind een plek probeert te geven aan een verdrietige gebeurtenis. Per kind verschilt het hoeveel tijd de rouwverwerking in beslag neemt. Je kunt proberen het hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Het belangrijkste is hierbij om zo open mogelijk te praten met je kind. Ook is het goed om verdriet te uiten. Geef je kind ruimte voor verdriet, maar geef het wel het gevoel dat je de situatie in de hand hebt.'

Slapen

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Slapen
11-10-2022

Informatie over nachtrust en meer tips zijn toegevoegd aan dit artikel. Zoals: 'Niet alle kinderen hebben evenveel slaap nodig. De slaapbehoefte verschilt enorm per kind. Hoe weet je of je kind genoeg slaapt? Dat kun je vooral in de ochtend goed zien. Je kind krijgt voldoende slaap als het 's morgens spontaan wakker wordt en als het binnen een half uur na het opstaan trek heeft in een ontbijt. Ook wordt je kind in het weekend of in de vakantie niet veel later wakker dan door de week. Het zegt niet zoveel als je kind overdag slaap lijkt te hebben. Kinderen die te weinig slapen zijn lang niet altijd slaperiger. Soms zijn ze vooral veel drukker.'

Slecht slapen

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Slapen
11-10-2022

Slaaptips zijn toegevoegd en informatie uit een folder van CJG Utrecht. O.a.: 'Misschien heeft je peuter moeite om afscheid te nemen van de dag. Je kind is de hele dag bezig geweest met klimmen en klauteren en dingen uitproberen. Is je kind nog erg actief? Doe geen drukke activiteiten rond bedtijd. Peuters ontdekken dat ze een eigen wil hebben en kunnen ook rond bedtijd proberen hun zin door te drijven. Je kind wil echt het liefst bij jou in de woonkamer blijven, want daar is het gezellig en vertrouwd.'

Bedritueel

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Ritme en regelmaat
 • Slapen
11-10-2022

inrormatie uit het artikel Dag- en nachtritme is hierin opgenomen. O.a.: 'Zegt je kind dat het niet naar bed wil, ga er dan niet over discussiëren. Je kind leert zo dat naar bed gaan geen keuze is, maar er gewoon bij hoort. Je kunt er een grapje van maken en met een glimlach zeggen: 'Je hebt geen zin, maar we gaan wel.' Of beloof iets wat je peuter interessant vindt, bijvoorbeeld zelf tandenpoetsen.'

Intolerantie

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Borstvoeding
 • Glutenintolerantie
 • Lactose-intolerantie
11-10-2022

Opnieuw gevalideerd door een diëtiste.

De diëtist

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Glutenintolerantie
 • Lactose-intolerantie
11-10-2022

Geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door diëtiste. Aangepast is o.a.: 'Als je baby borstvoeding krijgt, is het meestal niet nodig een dieet te volgen. Het is juist beter om zelf alles te blijven eten en drinken. Een enkele keer kan het zinnig zijn om onder begeleiding zelf vier weken een dieet te volgen. Dat is dan zonder grote hoeveelheden melk en - tot je baby 6 maanden is - grote hoeveelheden soja. Als je baby kunstvoeding (flesvoeding) krijgt, wordt deze voeding vier weken lang vervangen door dieetvoeding.'

Wennen aan de fles

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Flesvoeding
10-10-2022

In samenwerking met een lactatiekundige zijn de tips uitgebreid. Toegevoegd is o.a.: 'Geef de eerste keren de fles als je baby nog niet zo'n honger heeft en vrolijk wakker wordt. Dan is hij er aan toe om iets nieuws te leren. Een aantal keer overdag, tussendoor, de fles laten ontdekken kan ook helpen. Als je baby de fles al vast kan houden, of handvatten kan vastpakken, gebruik die kunst dan!'

Waarom kiezen voor borstvoeding?

 • Baby 0
 • Borstvoeding
 • Gezonde voeding
 • Kraamtijd
10-10-2022

In samenwerking met een lactatiekundige is het artikel geactualiseerd. Er is meer informatie in opgenomen over colostrum, voor- en achtermelk en een stukje over donormelk: 'Als je niet voldoende moedermelk hebt of je die vanwege medicatie tijdelijk niet mag geven, kun je kiezen voor gedoneerde melk van andere moeders. Er bestaat een netwerk waarbij ouders die moedermelk te veel hebben in contact worden gebracht met ouders die moedermelk nodig hebben. Je kunt je aanmelden bij dit netwerk op Moedermelknetwerk.nl. Er is ook een moedermelkbank bij het Amsterdam UMC, die gebruikt wordt om premature en zieke baby's te voeden. Je kunt daar moedermelk aan doneren.'

Mediaopvoeding

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Video, film, tv
10-10-2022

In dit artikel zijn uit andere artikelen adviezen van deskundigen over mediagebruik opgenomen. Ook wordt hier nu aandacht gegeven aan de juiste programma's en apps voor baby's. O.a.: 'Let er bij het kiezen van tv-programma's, websites, apps en boeken voor de allerkleinsten op dat ze speciaal voor baby's en dreumesen zijn gemaakt.' En: 'Laat je kind niet alleen met een computer, tv of tablet, maar geniet samen, praat erover en leg uit wat je ziet. Neem je kind op schoot, net als wanneer je een prentenboek voorleest. Je voelt dan ook beter aan wanneer je kind geen aandacht meer heeft.'

Horen

 • Horen
 • Peuter 2
 • Peuter 3
10-10-2022

In het artikel zijn tips om gehoorschade te voorkomen opgenomen. Toegevoegd is o.a.: 'Let er bij de aanschaf van speelgoed op of er hard geluid uit komt. Kleine kinderen zijn snel geneigd om speelgoed waar geluid uit komt (bijvoorbeeld in de vorm van een telefoon) tegen hun oor te houden. Soms kun je met een kindveilige schakelaar het geluid begrenzen. Zit die niet op het speelgoed, demp het geluid dan door de luidsprekers deels af te plakken.'

Opvoedtips

 • Belonen
 • Niet luisteren
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Positief opvoeden
 • Regels
10-10-2022

Tips over positief opvoeden zijn toegevoegd. Zoals: 'Probeer steeds op een positieve manier met je kind om te gaan. Dan heb je waarschijnlijk ook het meeste plezier samen. Kinderen die positief worden opgevoed, hebben een grote kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met veel zelfvertrouwen. Het gaat om steunen, stimuleren en sturen.'

Spelen is leren

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Fijne motoriek
 • Spelen
10-10-2022

in dit artikel is informatie opgenomen over spelontwikkeling, alleen en samen spelen. Toegevoegd is o.a.: 'Van uitproberen, kijken wat er gebeurt en dat eindeloos herhalen leert je kind het meest. Jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld steeds opnieuw het deksel op de pan doen, er weer af halen en er weer op doen. Kinderen doen niets liever en het stimuleert hun denken en motoriek. Veel van wat je in huis hebt is hiervoor geschikt, en als jij verwoordt wat je kind doet, stimuleert dit ook de taalontwikkeling. 'Nu is het deksel weer op de pan.''

Borstvoeding geven

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Borstvoeding
10-10-2022

In samenwerking met een lactatiekundige is dit artikel uitgebreid. Toegevoegd is onder o.a. : 'Áls je borstvoeding geeft is het lastig om in te schatten hoeveel je baby drinkt. Het is ook niet belangrijk hoe vaak of hoe lang hij drinkt. Toch kan het fijn zijn om wat houvast te hebben. Baby's drinken genoeg als: ze de eerste weken elke dag minstens zeven voedingen krijgen; ze naast korte zuigbewegingen ook grote, regelmatige slokken nemen, met af en toe een korte pauze; ze per voeding tenminste één borst soepel drinken en als nodig twee borsten krijgen aangeboden; ze de eerste weken ongeveer zes natte luiers en twee tot vijf poepluiers hebben per 24 uur; ze tevreden zijn na de voeding; je borsten na de voeding zachter zijn en prettig aanvoelen; ze goed groeien.

Het aantal voedingen

 • Baby 0
 • Borstvoeding
 • Kraamtijd
7-10-2022

Geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door lactatiekundige. Toegevoegd is o.a.: 'Soms wil je baby een of twee dagen wat vaker drinken. Zo 'regelt' hij dat de melkproductie toeneemt, zodat die weer aansluit bij zijn behoeften. We noemen dit dan ook regeldagen.'

Problemen met de tepels

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Borstvoeding
7-10-2022

Geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een lactatiekundige. Toegevoegd is o.a.: 'Laat je tepels even aan de lucht drogen na het voeden.'

Twee kinderen aan de borst

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Borstvoeding
7-10-2022

Geactualiseerd en uitgebreid door een lactatiekundige. Toegevoegd is o.a.: 'De hoeveelheid moedermelk past zich aan aan hoeveel kinderen je aan de borst hebt. Er is dus genoeg voor meer baby's als de borsten vaak genoeg gestimuleerd worden. Je kunt meer kinderen tegelijk aan de borst voeden, of om de beurt.'Ook is er is informatie toegevoegd over tandemvoeden (een baby en ouder kind borstvoeding geven).

Opvoedtips

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Positief opvoeden
 • Ritme en regelmaat
7-10-2022

Een stukje over regels is toegevoegd: 'Kinderen weten graag wat er van ze verwacht wordt. Je kind is nu nog klein, maar spelenderwijs kun je je baby toch al regels vertellen. Bijvoorbeeld: 'We gaan je speelgoed nu opruimen en dan gaan we eten." Doet je baby iets dat niet mag? Vertel dat ook duidelijk. Ga niet schreeuwen, maar je baby kan je 'boze stem' (die meestal wat lager klinkt) wel leren herkennen. Als de wereld om hen heen duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best. Plus een link naar 'Tijd voor jezelf'.

Leren praten

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Spreken
7-10-2022

In dit artikel zijn meer tips opgenomen op het leren praten te stimuleren. Bijvoorbeeld: 'Doe (schoot)spelletjes met je baby. Varieer je stemhoogtes en maak gebaren, geluiden en klanken. Dat vindt je kind leuk en het leert jou en de omgeving daardoor beter kennen. Ook speelgoed dat geluid maakt kan helpen. Zo ontdekt je kind verschillende geluiden. Kinderen vinden ook muziek leuk. Zing gemakkelijke liedjes en beweeg daarbij. Doe ook eens speelgoed (zoals blokken of dieren) in een grabbelzak of doos. Je kind vindt het leuk om voorwerpen uit de doos te halen of er in te stoppen. Vertel je kind wat het doet en oefen daarbij woorden als 'in' en 'uit'.'

Voorlezen baby's

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Spreken
 • Taal
5-10-2022

Informatie over de bibliotheek en Boekstart is opgenomen in dit artikel. Zoals o.a.: ' * Om lezen meer te stimuleren, kun je regelmatig met je kind naar de bibliotheek gaan. * Je kunt je kind gratis lid maken van de bibliotheek. Kijk op de website van de bibliotheek voor meer informatie. * Misschien organiseert de bibliotheek ook een voorleesmiddag? Of een theatervoorstelling? Vraag ernaar! * Is er bij jou in de buurt geen bibliotheek? Dan rijdt er misschien een boekenbus of bibliobus.'

Bedje

 • Baby 0
 • Babyuitzet
 • Slapen
 • Thuis
 • Voorbereiding geboorte
5-10-2022

In dit artikel is meer info opgenomen over bedinrichting en veiligheid. (Aparte artikelen hierover komen te vervallen.) Toegevoegd is o.a.: 'Veel ledikanten hebben een verstelbare bodem. Vooral de eerste tijd, vlak na de bevalling, is de hoogste stand heel prettig omdat je dan niet zo diep hoeft te bukken om je kind in bed te leggen of eruit te halen. Tegen de tijd dat je kind kan omrollen, zet je de bodem op de middelste stand. Als je kind eenmaal kan zitten, moet de bodem op de laagste stand worden gezet, zodat het niet uit bed kan vallen.'

Alleenstaande ouder

 • Ik als ouder
 • Partner
 • Werken
5-10-2022

Met medewerking van een opvoedkundig adviseur is dit artikel sterk uitgebreid. Naast de financiële consequenties is er o.a. informatie opgenomen over de psychisch emotionele kant van het alleenstaand ouderschap. Zoals bijv. : 'Vanaf de geboorte ben je verantwoordelijk voor de verzorging, de opvoeding en het geluk van je kind. Dit kan zwaar drukken op ouders; misschien nog wel meer als je er alleen voor staat. Het besef dat je kind volledig afhankelijk is van jouw ouderschap en opvoeding kan emotioneel zwaar zijn. Het helpt als je je gevoelens uitspreekt, bijvoorbeeld tegen familie en vrienden. Je kunt ook terecht bij de Jeugdgezondheidszorg of de huisarts, die je eventueel kunnen verwijzen naar een professionele hulpverlener.'

Zien

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Zien
5-10-2022

'Bewegingen zien' is opgenomen in dit artikel. Toegevoegd is o.a.: 'Vanaf drie à vier maanden blijft je baby naar je kijken als je door de kamer loopt. Hij volgt je dan met zijn ogen. Je kind draait nu zelfs het hoofd om, om jou of een voorwerp beter te zien. Tussen de drie en zes maanden leert je baby ook om snel bewegende voorwerpen met zijn ogen te volgen. Dan kan je kind bijvoorbeeld zien dat speelgoed op de grond valt. Je baby kan op deze leeftijd ook steeds beter diepte zien.'

Veilig spelen in de box

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Spelen
 • Veiligheid
5-10-2022

Stukje over veilige plek voor de box toegevoegd: 'Het is verstandig om het bed en de box zo ver mogelijk bij elektriciteitssnoeren en gordijnkoorden vandaan te zetten, om te voorkomen dat je kind die vastpakt en erin verstrikt raakt. Ook stopcontacten kunnen gevaarlijk zijn. Zet de box er zo ver mogelijk bij vandaan of beveilig stopcontacten met speciale afdekplaatjes.'

Lopen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Lopen
 • Staan
5-10-2022

Er is een stukje opgenomen over 'Op de tenen lopen': 'Veel kinderen die net los lopen hebben de neiging op hun tenen te gaan lopen. Dat is bij jonge kinderen normaal en het verdwijnt meestal vóór het derde jaar. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau controleert de eerste drie jaar regelmatig het looppatroon van je kind. Het is verstandig om de jeugdarts of je huisarts even naar de voeten van je kind te laten kijken als: je kind na het tweede jaar nog steeds regelmatig op de tenen loopt; je kind niet op de hakken kan lopen; het lijkt alsof je kind niet op platte voeten kan staan; je je zorgen maakt over het op de tenen lopen. Meestal loopt je kind op de tenen uit gewoonte, maar soms kunnen er ook problemen zijn met de spieren, zenuwen of een verkorte achillespees. Tenenloop verdwijnt vaak vanzelf. Maar als het nodig is kan de jeugdarts of de huisarts je kind doorverwijzen.'

Eerste hapjes

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Vaste voeding
29-9-2022

het artikel Bijvoeding is opgenomen in dit artikel. Toegevoegd is o.a.: 'Je geeft de oefenhapjes tussen de melkvoedingen door. Ze zijn echt extra en komen niet in de plaats van borstvoeding of flesvoeding (kunstvoeding). Het kan zijn dat je baby dan iets minder gaat drinken. De melkvoedingen blijven de belangrijkste voedingen tot je kind ongeveer acht maanden oud is. Daarom noemen we de eerste hapjes bijvoeding.'

Ontsluitingsweeën

 • Weeën
27-9-2022

In dit artikel zijn ook persweeën, voor- en naweeën opgenomen. Titel wordt binnenkort: Weeën.

Tijdens de bevalling

 • Bevallen
27-9-2022

In dit artikel is de inhoud van de artikelen Verloop van de eerste en volgende bevalling opgenomen. Die artikelen komen te vervallen. 'Je weet nooit precies hoe je bevalling zal gaan. Dat geldt voor een eerste bevalling, maar ook voor volgende bevallingen. Meestal verloopt de tweede bevalling sneller dan de eerste, omdat de weefsels door de eerste bevalling al wat opgerekt zijn.'

Een keuze maken

 • Ongewenst zwanger
26-9-2022

In het artikel, dat de nieuwe titel 'Ongewenst zwanger' gaat krijgen, zijn de artikelen Pleegplaatsing, Afstand doen ter adoptie En Zelf opvoeden opgenomen. Er wordt gericht verwezen naar FIOM.nl.

HPV-vaccinatie

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Vaccinaties
23-9-2022

Vanwege de richtlijnwijziging over de HPV-vaccinatie voor 15-plussers is de tekst in samenwerking met een jeugdarts geactualiseerd: 'De HPV-vaccinatie bestaat uit twee prikken. Tussen de twee prikken zit een half jaar. Als je kind beide prikken haalt, is het voldoende beschermd tegen baarmoederhalskanker. Vóór september 2022 kregen jongeren, die de prikken na hun 15e verjaardag haalden, nog drie prikken. Uit onderzoek blijkt dat twee prikken ook bij oudere kinderen voldoende zijn. Dat is dus veranderd. Alleen als je kind voor 1 september 2022 twee prikken kort na elkaar heeft gehad, dus met minder dan 6 maanden ertussen, heeft het nog een derde prik nodig.'

De bevalling begint

 • Bevallen
23-9-2022

In dit artikel is de informatie over de slijmprop en gebroken vliezen uitgebreid. Toegevoegd is o.a.: 'Misschien merk je niet eens dat je de slijmprop verliest, bijvoorbeeld omdat het op de wc gebeurt. Veel vrouwen verliezen de slijmprop ook pas bij de bevalling.'

Hoge bloeddruk

 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
 • Zwanger zijn
23-9-2022

Het artikel Ernstig hoge bloeddruk komt te vervallen. inhoud daarvan is hierin opgenomen. Tevens is er een link naar Thuisarts.nl toegevoegd. Toegevoegd is o.a.: 'Bij twijfel is het goed om je bloeddruk wat vaker te laten controleren of zelf je bloeddruk te meten met een goed afgestelde bloeddrukmeter. De beste meters zijn de meters die de bloeddruk meten met een manchet om de bovenarm, meerdere metingen achter elkaar verrichten en ook de hartslag meten. Je moet de metingen wel goed uitvoeren. Als je twijfelt, overleg dan met de huisarts of de verloskundige.'

Babyuitzet-lijst

 • Baby 0
 • Babyuitzet
 • Thuis
 • Voorbereiding geboorte
23-9-2022

Het artikel 'Benodigdheden baby' (komt te vervallen) is opgenomen in dit artikel dat de nieuwe titel Babyuitzet krijgt. Toegevoegd is o.a.: 'Vooral aankopen als een autostoeltje en een kinderwagen zijn prijzig. Je kunt wat geld besparen door de spullen tweedehands te kopen of van familie of vrienden over te nemen. Een nieuw matras wordt wel aangeraden in verband met de veiligheid. Veel spullen kun je ook huren.'

Sporten

 • Sport en beweging
 • Zwanger zijn
22-9-2022

De informatie uit het artikel Bewegen (tijdens de zwangerschap) is opgenomen in dit artikel, dat binnenkort de nieuwe titel Sporten en bewegen krijgt. Hoeveel en hoe intensief kun je bewegen en tips om meer te bewegen zijn nu hierin opgenomen.

Seks tijdens zwangerschap

 • Seks
 • Zwanger zijn
22-9-2022

De informatie over geen zin in seks is in dit artikel opgenomen. O.a.: 'Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je partner minder zin heeft in seks. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Jij verandert lichamelijk. Het wordt steeds duidelijker zichtbaar dat je zwanger bent. Het kan zijn dat je partner daar zo van onder de indruk is, dat hij het minder fijn vindt om te vrijen. Misschien is hij ook bang om de baby pijn te doen tijdens het vrijen.Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je partner minder zin heeft in seks. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Jij verandert lichamelijk. Het wordt steeds duidelijker zichtbaar dat je zwanger bent. Het kan zijn dat je partner daar zo van onder de indruk is, dat hij het minder fijn vindt om te vrijen. Misschien is hij ook bang om de baby pijn te doen tijdens het vrijen.'

Alcohol

 • Alcohol
 • Ongeboren kind
 • Veiligheid
 • Zwanger zijn
22-9-2022

Omdat het artikel over Foetaal Alcohol Syndroom komt te vervallen, is die informatie in dit artikel opgenomen.

Symptomen zwangerschap

 • Kinderwens
 • Vruchtbaarheid
 • Zwangerschapsonderzoeken
22-9-2022

In dit artikel is de informatie over de zwangerschapstest uitgebreid. Toegevoegd is o.a.: 'Gebruik liefst de eerste ochtendurine. Ochtendurine is vers en niet te veel verdund. Je kunt daarom ook beter niet te veel water drinken de avond ervoor. Het potje waarin je de urine opvangt moet goed schoon en droog zijn en mag geen restjes schoonmaakmiddel bevatten. Volg de gebruiksaanwijzing bij de test en raadpleeg bij twijfel je huisarts.'

HPV-vaccinatie

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Vaccinaties
22-9-2022

Vanwege de richtlijnwijziging over de HPV-vaccinatie voor 15-plussers is de tekst in samenwerking met een jeugdarts geactualiseerd: 'De HPV-vaccinatie bestaat uit twee prikken. Tussen de twee prikken zit een half jaar. Als je kind beide prikken haalt, is het voldoende beschermd tegen baarmoederhalskanker.'

Vermoeidheid en stemmingswisselingen

 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
 • Zwanger zijn
21-9-2022

Het artikel 'Wisselend humeur' (dat komt te vervallen is in dit artikel opgenomen. Toegevoegd is o.a.: 'Wisselend humeur Er gebeurt van alles met je lichaam. Veel dingen kun je ook even niet meer of zijn ongemakkelijk. Daarbij kunnen de veranderingen in je hormoonhuishouding ervoor zorgen dat je humeur nogal eens wisselt. Het ene moment voel je je geweldig en het andere moment wil je het liefst huilen, zonder dat je zelf begrijpt waarom. Het is mogelijk dat je gevoeliger en emotioneler wordt, of eerder geïrriteerd raakt. Allemaal heel normaal als je zwanger bent!'

Angst voor de bevalling

 • Angst
 • Bevallen
21-9-2022

Toegevoegd is o.a.: 'Ben je bang voor pijn? Praat hierover met je arts of verloskundige. Er zijn mogelijkheden om met je pijn om te gaan. Het is heel gewoon om daarnaar te vragen.'

Zon en zonnebank

 • Op straat/buiten
 • Veiligheid
 • Zwanger zijn
21-9-2022

De inhoud uit het artikel 'Zomerhitte' (komt binnenkort te vervallen) is in dit artikel opgenomen. Titel zal binnekort worden veranderd in Zomer, zon en zonnebank. Toegevoegd is o.a.: 'Om koel te blijven, kun je een pet of hoed dragen, een zonnebril opzetten en lichte kleding dragen. Wit stoot hitte af en donkere kleuren nemen juist hitte op. Ook kun je af en toe een koele, vochtige handdoek in je nek leggen en je handen en polsen onder koud stromend water houden. Natuurlijk kun je de verkoeling ook opzoeken in een zwembad of met een voetenbadje. Het is misschien heel verleidelijk, maar een koude douche nemen is niet verstandig. Bij een koude douche vernauwen je bloedvaten en hierdoor kan je lichaam de warmte minder goed kwijt. Je kunt daarom beter een lauwe douche nemen. Tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12.00 en 16.00 uur, kun je je beter niet te veel inspannen en uit de zon blijven.'

Trommelvliesbuisjes

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Ziekten en aandoeningen
19-9-2022

In samenwerking met een jeugdarts is het artikel geactualiseerd. Aangepast is o.a.: 'Trommelvliesbuisjes worden geplaatst als een kind langdurig of heel vaak een slijmoor heeft en slecht hoort. Buisjes worden ook wel geplaatst als een kind steeds weer acute middenoorontstekingen heeft. Langdurig slecht horen kan de ontwikkeling van je kind afremmen, bijvoorbeeld bij een taal- of leerachterstand. Als een buisje geplaatst wordt, kan een kind vaak direct weer goed horen. De arts maakt een klein sneetje in het trommelvlies om daar het trommelvliesbuisje, van maar anderhalve mm groot, in te plaatsen. Meestal herstelt het trommelvlies goed als het buisje eruit is gevallen. Soms blijft er een klein littekentje te zien. Een andere mogelijkheid, voor jonge kinderen met langdurige slijmoren is een tijdelijk gehoorapparaat. Dat helpt hun spraaktaalontwikkeling tot ze door de periode van slijmoren heen zijn.'

Trommelvliesbuisjes

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Ziekten en aandoeningen
13-9-2022

In samenwerking met een jeugdarts is dit artikel herzien. Aangepast is o.a.: 'Trommelvliesbuisjes worden geplaatst als een kind langdurig of heel vaak een slijmoor heeft en slecht hoort. Buisjes worden ook wel geplaatst als een kind steeds weer acute middenoorontstekingen heeft. Buisjes dienen vooral om te voorkomen dat je kind een spraakachterstand ontwikkelt. Als een buisje geplaatst wordt, kan een kind vaak direct weer goed horen. De arts maakt een klein sneetje in het trommelvlies om daar het trommelvliesbuisje, van maar anderhalve mm groot, in te plaatsen. Meestal herstelt het trommelvlies goed als het buisje eruit is gevallen. Soms blijft er een klein littekentje te zien. Een andere mogelijkheid, voor kinderen die voortdurend snotterig zijn en daardoor slecht horen, is een tijdelijk gehoorapparaat. Dat helpt hun spraaktaalontwikkeling tot ze door de periode van slijmoren heen zijn.'

Oorontsteking

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Ziekten en aandoeningen
12-9-2022

Samen met een jeugdarts is het artikel uitgebreid. Oorpijn, oorontsteking, slijmoor en loopoor worden onderscheiden. Aangepast is o.a.: 'Bij verkoudheid raakt het slijmvlies in de neus en in de buis van Eustachius gezwollen. Daardoor ontstaat onderdruk in het oor en wordt het trommelvlies naar binnen getrokken. Dat is nog geen oorontsteking, maar wel vaak pijnlijk. Als er geen ziektekiemen bij komen, maar de onderdruk wel lang blijft, krijgt je kind een slijmoor. Je kind krijgt geen koorts, maar het hoort wel tijdelijk minder. Een slijmoor gaat meestal vanzelf over, maar dat kan een tijd duren, soms wel drie maanden. Als de spraakontwikkeling van je kind achter blijft, worden er soms trommelvliesbuisjes geplaatst, zodat je kind direct weer goed hoort. Hoe ouder je kind wordt, hoe minder vaak het een slijmoor zal krijgen. (Al komen slijmoren ook bij volwassenen nog voor.)'

Oorontsteking

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Ziekten en aandoeningen
8-9-2022

Het artikel is herzien door een jeugdarts. Er wordt onderscheid gemaakt tussen oorpijn, slijmoor, oorontsteking en loopoor. Aangepast is o.a.: 'Meer dan 80% van de baby's en peuters heeft wel eens een oorontsteking met vochtophoping. Dit wordt een slijmoor (glue ear) genoemd. Dit is geen acute middenoorontsteking. Hierbij krijgt je kind geen koorts, maar het hoort wel tijdelijk minder.'

Oorontsteking

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Ziekten en aandoeningen
8-9-2022

Het artikel is herzien door een jeugdarts. Er wordt onderscheid gemaakt tussen oorpijn, slijmoor, oorontsteking en loopoor. Aangepast is o.a.: 'Als er wel ziekteverwekkers (bacteriën of virus) bij de onderdruk en het vocht komen, ontstaat een middenoorontsteking. Het trommelvlies is dan pijnlijk en rood, vaak nog wel ingetrokken. Dit gaat meestal vanzelf over. Als er te veel pus in het oor ontstaat, gaat het trommelvlies juist bol staan. Soms ontstaat een loopoor.'

Alcohol, roken en drugs bij borstvoeding

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Borstvoeding
 • Drugs
2-9-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Trimbos en een lactatiiekundige. Aangepast is o.a.: 'De hoeveelheid alcohol die in je moedermelk komt is een deel van wat jij drinkt. Na één glas alcohol duurt het ongeveer twee uur voordat de alcohol uit je moedermelk is verdwenen. Als je toch wilt drinken, wacht dan in elk geval twee tot drie uur per standaard glas met het geven van borstvoeding. Hoe kwetsbaarder je kind (te vroeg, te licht of ziek geboren), hoe langer je wacht. Wil je kind in die tijd een voeding? Geef het dan eerder afgekolfde moedermelk. De melk die je twee tot drie uur na het alcohol drinken kolft, gooi je weg.'

Kinderen met zorgtaken

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Zorgintensieve gezinnen
30-8-2022

Langdurigezorg.nl is opgegaan in Regelhulp.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Link is vervangen.

Oorontsteking

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Ziekten en aandoeningen
29-8-2022

Richtlijn is aangepast: naar de huisarts als er langer dan een week vocht uit het oor komt; Ook is aangepast: 'Pubers hebben minder vaak oorontsteking dan jongere kinderen. Heeft je puber toch een loopoor? Vertel dat het belangrijk is om het oor goed schoon te houden.'

Seksuele oriëntatie

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Seksuele oriëntatie
23-8-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Rutgers en een opvoedkundig adviseur. Toegevoegd is o.a.: 'Praat in het algemeen open over verschillende vormen van seksualiteit. Daarmee geef je aan dat iedereen anders mag zijn en dat dat oké is. Als je kind weet dat jij mensen die niet-hetero zijn accepteert, geeft dat een gevoel van vertrouwen en veiligheid aan je kind. Als je kind eraan toe is om over de eigen gevoelens te praten, zal het dat minder 'eng' vinden.'

Seksuele voorlichting

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Seksuele ontwikkeling
 • Veilig vrijen
23-8-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Rutgers en een opvoedkundig adviseur. Toegevoegd is o.a.: 'Vertel je kind dat je altijd bij de ander moet checken wat deze wel en niet wil en wel en niet fijn vindt. Als iemand niet duidelijk ja zegt is het altijd een nee en mag je niet verder gaan. Laat je kind weten dat als iemand over de grens van je kind heen gaat dit nooit zijn of haar schuld is en je kind dit altijd aan je mag vertellen.'

Seksuele oriëntatie

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Seksuele oriëntatie
23-8-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Rutgers en een opvoedkundig adviseur. Toegevoegd is o.a.: 'Meer lezen Rutgers heeft een 'Handreiking sekse, gender en seksuele diversiteit' waarin de begrippen sekse, gender en seksuele diversiteit worden uitgelegd. Je krijgt achtergrondinformatie over LHBTI+ (lesbisch, homo, bi+, transgender en intersekse). Ook in het dossier Seksualtiteit en gender op NJI.nl is meer informatie te vinden. Op Queerboeken.nl vind je een overzicht van boeken voor jongeren en jongvolwassenen waarin je 'de wereld door de ogen van een ander bekijkt'.'

Op de fiets

 • In het verkeer
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Veiligheid
23-8-2022

Opnieuw gevalideerd door Veiligheid.nl. Geen wijzigingen.

In de auto

 • In het verkeer
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Veiligheid
23-8-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNl. Toegevoegd is o.a.: 'Jonge automoblisten (18-24 jaar) zijn vaker bij een ongeluk betrokken dan andere leeftijdsgroepen. Er zijn verschillende gedragingen die dit veroorzaken, zoals: te hard rijden; rijden onder invloed; rijden zonder veiligheidsgordel; oververmoeidheid; (handsfree) bellen achter het stuur.

Beweegtips

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Sport en beweging
23-8-2022

Op verzoek van het Kenniscetntrum Sport en Bewegen is een link toegevoegd naar de nieuwe Beweegrichtlijnentest: 'Wil je weten hoe je kind meer kan bewegen gedurende de dag? Laat hem of haar de beweegrichtlijnentest doen op beweegrichtlijnentest.nl'

Seksuele opvoeding 4-6 jaar

 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Seksuele ontwikkeling
19-8-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Rutgers en een opvoedkundig adviseur. Aangepast is o.a.: Het is goed om aan je kind te vertellen dat een jongen verliefd kan worden op een andere jongen, een meisje op een jongen, een jongen op een meisje, en een meisje op een meisje. En dat je kind ook zowel op jongetjes als meisjes verliefd kan worden. Boeken kunnen helpen om over liefde en seks met je kind te praten. Vraag er eens naar in de (kinder)boekhandel of in de bibliotheek. Op Seksuelevorming.nl van Rutgers vind je een boekenlijst voor kinderen in groep 1 en 2. Ook is een link naar het NJI dossier over seksualiteit en gender toegevoegd.

Seksuele oriëntatie

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Seksuele oriëntatie
19-8-2022

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Rutgers en een opvoedkundig adviseur. Toegevoegd is o.a.: Rutgers heeft een 'Handreiking sekse, gender en seksuele diversiteit'waarin de begrippen sekse, gender en seksuele diversiteit worden uitgelegd. Je krijgt achtergrondinformatie over LHBTI+ (lesbisch, homo, bi+, transgender en intersekse). Ook in het dossier Seksualtiteit en gender opNJI.nlis meer informatie te vinden. OpQueerboeken.nlvind je een overzicht van boeken voor jongeren en jongvolwassenen waarin je 'de wereld door de ogen van een ander bekijkt'.

Seksuele opvoeding 6-9 jaar

 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Seksuele ontwikkeling
19-8-2022

et artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Rutgers en een opvoedkundig adviseur. Aangepast is o.a. Als we het over seksueel spel hebben, bedoelen we het aanraken en bekijken van geslachtsdelen van jonge kinderen bij elkaar. Jonge kinderen doen dit bij elkaar op deze leeftijd. Vaak gebeurt dit buiten het zicht van volwassenen. Schrik niet en reageer niet geschokt als je kind dingen uitprobeert. Leg wel uit dat je kind alleen iets mag doen als het het zelf wil en als de ander het ook wil.' Ook zijn links toegevoegd naar een boekenlijst en naar het dossier Seksualtiteit en gender van NJI.nl

Seksuele opvoeding

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Seksuele ontwikkeling
 • Veilig vrijen
19-8-2022

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Rutgers en een opvoedkundig adviseur. Toegevoegd is o.a.: 'Praat samen ook over wat seksueel overschrijdend gedrag is. Op Seksualiteit.nl lees je meer over het aangeven van wensen en grenzen.' Ook zijn verschillende interne en externe links naar meer informatie toegevoegd.

Seksuele opvoeding 9-12 jaar

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Seksuele ontwikkeling
19-8-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Rutgers en een opvoedkundig adviseur. Toegevoegd is o.a.: 'Op deze leeftijd beginnen kinderen ook te fantaseren over wie ze leuk vinden. Dat kan iemand van hetzelfde of het andere geslacht zijn. We noemen dat ook wel seksuele oriëntatie.' Ook zijn er verschillende links naar meer informatie toegevoegd.

Apenpokken

 • Puber
 • Ziekten en aandoeningen
16-7-2022

Nieuw artikel op aangeven van CJG Hollands Midden in samenwerking en gevalideerd door een jeugdarts.

Apenpokken

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Ziekten en aandoeningen
16-7-2022

Nieuw artikel op aangeven van CJG Hollands Midden in samenwerking en gevalideerd door een jeugdarts.

Adoptieouders

 • Adoptie
 • Baby 0
 • Baby 1
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Ik als ouder
 • Peuter 2
 • Peuter 3
14-7-2022

Het artikel is bewerkt en opnieuw gevalideerd door een opvoedkundig adviseur en een psycholoog. Toegevoegd is o.a.: 'Het opvoeden vraagt soms een speciale aanpak, die voor jou tegennatuurlijk of zelfs pijnlijk kan voelen. Het kan zijn dat je kind bijvoorbeeld liever met rust gelaten wil worden of niet op schoot een boekje wil lezen. Je kunt te maken krijgen met ingewikkelde gevoelens van onmacht, want jij wilt zo graag een goede ouder zijn. Ook als je denkt dat je kind goed aan jullie gehecht is geraakt, kunnen er bijvoorbeeld in de puberteit opeens gedragsproblemen ontstaan.'

Apenpokken

 • Baby
 • Ziekten en aandoeningen
14-7-2022

Nieuw artikel op aangeven van CJG Hollands Midden, in samenwerking en gevalideerd door een jeugdarts.

Wiegendood

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Slapen
 • Veiligheid
11-7-2022

Link naar stichting Wiegedood toegevoegd (ze hebben een nieuw boek uitgebracht).

Moedermelk bewaren

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Kolven
11-7-2022

Het artikel is geactualiseerd en gevalideerd door het Voedingscentrum. Aangepast is o.a.: 'In de diepvries kun je afgekolfde moedermelk 6 tot 12 maanden bewaren bij een temperatuur van -18 graden of lager' en 'Bij langzaam ontdooien blijven de kostbare stoffen in moedermelk het best behouden. Als je iets sneller ontdooit, is dat iets minder, maar is de moedermelk nog steeds heel gezond om te geven.'

Aanpak cyberpesten

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Online
 • Pesten
7-7-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een opvoedkundig adviseur. Toegevoegd is o.a.: 'Zorg dat je op de hoogte blijft wat je kind doet op sociale media.'En: ' Ook als je kind zelf de pester is, is het belangrijk om hier samen over te praten. Vertel je kind hoe het gepeste kind zich kan voelen. Probeer erachter te komen wat de oorzaak is van het pestgedrag van je kind. Wil het stoer doen tegenover andere kinderen? Heeft het misschien een laag zelfbeeld?'

Meertaligheid

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Meertaligheid
5-7-2022

Link naar NJI-pagina 'Hoe werkt meertalig opvoeden?' toegevooegd.

Meertaligheid

 • Meertaligheid
 • Peuter 2
 • Peuter 3
5-7-2022

Link naar NJI pagina over meertalig opvoeden toegevoegd.

Vaccinaties

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Vaccinaties
 • Ziekten en aandoeningen
4-7-2022

In samenwerking met een jeugdarts is de tekst over het rotavirusvaccin aangepast: Rotavirusvaccinatie? Een infectie met het rotavirus veroorzaakt een ontsteking aan de maag en darmen van je baby. Vooral jonge kinderen tot twee jaar zijn hier kwetsbaar voor. Vaccinatie kan je kind de ziekte besparen of - in een enkel geval -een ernstig verloop ervan. Het vaccin is in Nederland niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Voor kinderen die duidelijk te vroeg of te klein geboren zijn of die een aangeboren afwijking hebben, wordt de vaccinatie vergoed. Andere ouders kunnen het vaccin, als zij dat willen, zelf kopen bij een apotheek met een recept van een arts. Het kost tussen de 100 en 200 euro. De huisarts, of in sommige regio's de GGD, kan het druppelvaccin dan toedienen. Meer informatie over het rotavirus vind je op RIVM.nl

Schulden

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Schulden
27-6-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door het Nibud. Geen wijzigingen.

Kostgeld

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Zakgeld, kleedgeld en kostgeld
27-6-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door het Nibud. Geen wijzigingen.

Schoolkosten

 • Basisschool
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Schoolgeld en studiekosten
27-6-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door het Nibud. Geen wijzigingen.

Schoolkosten

 • Middelbare school
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Schoolgeld en studiekosten
27-6-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door het Nibud. Geen wijzigingen.

Geldzorgen en schulden

 • Ouderschap
 • Schulden
 • Zorgintensieve gezinnen
23-6-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door het Nibud. Toegevoegd is een link naar een pagina over geldproblemen op Nibud.nl.

Geld bijhouden

 • Geld uitgeven
 • Ouderschap
 • Schulden
 • Sparen
23-6-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Nibud. Toegevoegd is: 'Met vier handige vuistregels weet je wat je kunt doen om financieel gezond te worden en te blijven. Dat zijn de vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar van het Nibud. Check wekelijks je saldo en uitgaven, plan jaarlijks je inkomsten en uitgaven, spaar maandelijks 10 procent van je inkomen en bewaar je administratie op een geordende manier.'

Huurtoeslag

 • Eigen woning
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Kamer huren
 • Toeslagen
 • Zelfstandigheid
23-6-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door het Nibud. Toegevoegd is: 'Op Belastingdienst.nl lees je wanneer iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag.'

Roken

 • Kinderwens
 • Roken
15-6-2022

In samenwerking met Taskforce Rookvrije Ouders van het Trimbos is de tekst geactualiseerd. Toegevoegd is o.a.: 'Het is ook belangrijk dat mannen stoppen met roken wanneer ze een kinderwens hebben. Als je stopt met roken, wordt je zaad beter. Daardoor kan de kans op een zwangerschap toenemen. Tot slot hebben mannen die roken meer kans op erectieproblemen.'

Roken

 • Ongeboren kind
 • Roken
 • Veiligheid
 • Zwanger zijn
15-6-2022

In samenwerking met de Taskforce Rookvrije Start van het Trimbos is het artikel geactualiseerd en opnieuw gevalideerd. Toegevoegd is o.a.: 'Wil je stoppen met roken? Dan kun je de huisarts of verloskundige om advies en ondersteuning vragen. Stoppen wordt makkelijker wanneer je hulp krijgt. De telefonische coaches van 'Rookvrije Ouders' kunnen je hierbij helpen. In minimaal zes gesprekken krijg je tips en ondersteuning om te stoppen met roken. De coaching is bijna altijd gratis. Meld je aan voor een kennismakingsgesprek met een van de coaches of kijk voor meer informatie op Rookvrijeouders.nl.'

Gelovige ouders

 • Ik als ouder
14-6-2022

Het artikel is in samenwerking met een opvoedkundig adviseur geactualiseerd en opnieuw gevalideerd. Toegevoegd is o.a.: 'Het is niet nodig om jouw keuze voor een geloof te verdedigen tegenover anders- of niet-gelovige mensen. Maar het helpt wel als je uitlegt waarom je misschien anders over situaties in de opvoeding denkt. Als mensen - en dat geldt ook voor je eigen kinderen - begrijpen waarom je dingen misschien anders aanpakt, zorgt dat voor meer begrip voor elkaar.'

Ontwikkeling van de geslachtsdelen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Geslachtsontwikkeling
13-6-2022

Het artikel is in samenwerking met een jeugdarts aangepast en opnieuw gevalideerd door een jeugdverpleegkundige. Aangepast is o.a.: 'robeer bij een jongen niet zelf de voorhuid van de eikel los te maken en maak alleen de plekken schoon waar je bij kunt. De voorhuid terugtrekken kan pas als de voorhuid loskomt van de eikel, ergens tussen het derde en het zesde jaar.'

Sparen

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Sparen
6-6-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door het NIBUD.

Sparen

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Sparen
6-6-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Nibud.

Sparen

 • Ouderschap
 • Sparen
6-6-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Nibud.

Ontwikkeling van de geslachtsdelen

 • Geslachtsontwikkeling
 • Peuter 2
 • Peuter 3
6-6-2022

In samenwerking met een jeugdarts is het artikel geactualiseerd en opnieuw gevalideerd. Aangepast is o.a.: 'Vastzittende voorhuid Bij de geboorte vormen de voorhuid en de eikel van de penis nog een geheel. In de eerste jaren raakt de voorhuid los van de eikel. Dit gebeurt vanaf 3 jaar. Probeer niet zelf de voorhuid los te maken en maak alleen de plekken schoon waar je bij kunt. De meeste jongens hebben op 6-jarige leeftijd een losgeraakte voorhuid. Door een beschadiging of ontsteking kan een verkleving van de voorhuid ontstaan. Let op of je kind daardoor klachten krijgt. Misschien heeft je zoon pijn of bolt de voorhuid tijdens het plassen op tot een ballonnetje. Het kan ook gebeuren dat de straal urine wordt onderbroken tijdens het plassen. Het is verstandig om deze klachten bij de Jeugdgezondheidszorg of met de huisarts te bespreken.'

Depressie

 • Depressie
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
31-5-2022

In samenwerking met een psycholoog is in dit artikel nu ook opgenomen wat je kunt doen als je als ouder een depressie denkt te herkennen bij je kind. Toegevoegd is o.a.: 'Probeer met je kind te praten over zijn of haar gevoelens. Laat merken dat je van je kind houdt en dat je wilt begrijpen waar het mee zit. Laat je kind vertellen waar het mee zit en wuif het niet weg met een zinnetje als: 'Doe niet zo gek.' Als je kind zegt dat het maar beter dood kan zijn, is dat schrikken voor jou als ouder. Toch is het goed om ook hierover samen te praten. Je maakt het daarmee niet erger, het helpt je kind juist als het die gedachten uit kan spreken. Een depressieve jongere kan het best actief blijven. Vooral bewegen in de buitenlucht werkt goed tegen een depressie, maar ook een klusje doen en leuke dingen ondernemen kan al helpen. Vraag bijvoorbeeld om een beetje mee te helpen in het gezin. Zo krijgt je kind weinig kans om alleen op de kamer te zitten piekeren. Ritme in de dag houden is heel belangrijk. Probeer erop te letten dat je puber op tijd gaat slapen en op de normale tijd weer opstaat. Naar school blijven gaan en gezond eten helpt ook.

Buik- of rugdrager

 • Baby 0
 • Babyuitzet
 • Op straat/buiten
 • Voorbereiding geboorte
31-5-2022

IN samenwerking met VeiligheidNL is het artikel geactualiseerd en opnieuw gevalideerd. Toegevoegd is o.a.: '* Houd goed in de gaten dat je baby vrij kan ademen. Let extra goed op als je baby jonger is dan 4 maanden. Zie je het gezicht van je baby? Dan weet je zeker dat zijn neus en mond vrij zijn. Draag je kind dus ook nooit onder een dichte jas. * Kijk of je baby het niet te warm of te koud heeft. Een draagzak of draagdoek is gelijk aan één laagje kleding. Als je baby zweet dan heeft hij het te warm. Voelen de voetjes warm? Dan weet je dat je baby het niet te koud heeft. * Geef geen borstvoeding als je baby in de draagzak zit, omdat de houding dan niet meer veilig is en je geen goed zicht meer hebt.'

Radicalisering

 • Ongewenst gedrag
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
31-5-2022

Er is een link naar Rijjksoverheid.nl toegevoegd waarop wordt verwezen naar de diverse hulplijnen als je denkt dat iemand in je omgeving aan het radicaliseren is.

Andere vrouwen helpen

 • Zwanger zijn
24-5-2022

Op verzoek van Moeders voor Moeders is het huisbezoek veranderd in: 'Een medewerkster van Moeders voor Moeders neemt telefonisch contact met je op en legt uit wat je moet doen.'

Ouders uit een andere cultuur

 • Ik als ouder
20-5-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een opvoedkundig adviseur. Aangepast is o.a.: 'Als ouder met een andere cultuur wil je waarschijnlijk dat je kind het goed doet op school, maar merk je dat je kind daar ook andere dingen leert dan thuis. Die kunnen belangrijk zijn, omdat jullie nu eenmaal leven in de Nederlandse maatschappij. Het is bijvoorbeeld goed als je kind leert een eigen mening te hebben en zelfstandig wordt, maar je wilt ook dat het zich houdt aan bepaalde regels van geloof en cultuur.'

Kinderbed

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Slapen
 • Veiligheid
17-5-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL. Toegevoegd is dat bij een leefijd van 2 jaar niet alleen een dun kussen, maar ook een dekbed gebruikt kan worden.

In de woonkamer

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Thuis
 • Veiligheid
17-5-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL. Toegevoegd is o.a.: 'Wil je weten of jouw huis kruipveilig is voor je kind? Doe dan de check! En lees op Veiligheid.nl meer informatie over het veilig maken van je huis.'

Buiten spelen

 • Op straat/buiten
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Spelen
16-5-2022

Artikel is opnieuw gevalideerd door Kenniscentrum Sport en Bewegen en een jeugdverpleegkundige. O.a. is een link naar het artikel over veiligheid tijdens het buitenspelen toegevoegd: 'Stimuleer je kind om buiten te spelen. Let daarbij wel op een aantal zaken rond veiligheid.'

Kinderstoel

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Vaste voeding
16-5-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Toegevoegd is: 'Veel kinderstoelen hebben tegenwoordig de mogelijkheid om het zitje in ligstand te zetten of om een speciaal zitje voor baby's te monteren. Hiermee is het mogelijk om kindjes die nog niet kunnen zitten, in de kinderstoel te zetten. Heel praktisch als je je baby tijdens het eten dichtbij wilt hebben, maar het advies is om een baby er niet te lang in te zetten. Voor de motorische ontwikkeling is het belangrijk dat een baby op een vlakke ondergrond ligt, bijvoorbeeld in de box, zodat het vrij kan bewegen met armpjes en beentjes. Daarom is het advies om je baby per dag niet langer dan 2 uur in een stoeltje of zitje te zetten. Denk hierbij aan de babyautostoel, de wipstoel en het babyzitje op de kinderstoel.'

Veilig in bad

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Thuis
 • Veiligheid
16-5-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Aangepast is o.a.: 'Thermostaatkraan of gewone kraan Een thermostaatkraan is voor jonge kinderen veiliger dan een gewone kraan, aangezien de kans dat hier heel heet water uitkomt, erg klein is. Zorg er toch voor dat je kind nooit bij de kraan kan komen, want ook een thermostaatkraan kan aan de buitenkant heet worden! Leer je kind vanaf twee jaar de betekenis van de rode en de blauwe kleur op de kraan. Kinderen jonger dan twee jaar kunnen dit nog niet onthouden.'

Kruik

 • Baby 0
 • Babyuitzet
 • Slapen
 • Thuis
 • Voorbereiding geboorte
16-5-2022

Het artikel is aangevuld met tips uit het Zorgprotocol gebruik van kruiken en informatie over wanneer je een kruik gebruikt: 'Pasgeboren baby's kunnen hun lichaamstemperatuur nog niet goed op peil houden. Je gebruikt de kruik om het bed voor te verwarmen. Terwijl je baby in bad gaat, kun je kleertjes om de kruik wikkelen om die voor te verwarmen. Als het koud is, is ook voor oudere baby's een voorverwarmd bed fijn om goed in slaap te vallen. Bij ondertemperatuur is een kruik het eerste hulpmiddel.' Gevalideerd door een jeugdverpleegkundige.

Babybad

 • Baby 0
 • Babyuitzet
 • Thuis
 • Voorbereiding geboorte
16-5-2022

Artikel is opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL. Aangepast is: 'Gebruik liever geen badzitje. Wil je dit wel, dan is het belangrijkste advies: blijf altijd bij je kind, ook als het in een badzitje zit!'

Scheef hoofdje

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Lichamelijke ontwikkeling
 • Slapen
16-5-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Aangepast is: 'Leg je baby al vanaf de eerste weken drie tot vijf keer per dag kort op de buik. Dit kun je bijvoorbeeld na het verschonen doen. Blijf er altijd bij als je baby op de buik ligt.'

Vuur en brandgevaar

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Thuis
 • Veiligheid
16-5-2022

Het artikel is aangevuld en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Toegevoegd is o.a.: 'Hebben jullie in huis al rookmelders en een koolmonoxidemelder? Je kunt nog meer doen om de risico's voor jezelf en je kind(eren) bij brand zo klein mogelijk te houden. Download de folder 'Maak van je roze wolk geen rookwolk' op Brandweer.nl. Kijk voor meer informatie op Verkleindekansopbrand.nl.'

In de badkamer

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Thuis
 • Veiligheid
16-5-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Toegevoegd is o.a.: 'Plaats het medicijnkastje op een plek waar je kind niet bij kan.'

Veilig met hete dranken

 • Eerste hulp
 • Peuter 2
 • Peuter 3
16-5-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Toegevoegd is o.a.: 'Zorg ervoor dat je de stelen van pannen naar achter draait en gebruik zoveel mogelijk de achterste kookplaten/-pitten.' en: 'Een tafelkleed kan heel gevaarlijk zijn. Je kind kan eraan trekken en zo een kop of pot hete drank over zich heen krijgen. Vooral als je kind net leert om te staan, bestaat het risico dat het zich probeert op te trekken aan het tafelkleed.'

Hielprik

 • Baby 0
 • Kraamtijd
 • Vaccinaties
12-5-2022

Op verzoek van het RIVM wordt duidelijker verwezen naar een van hun websites PNS.nl. Ook is een URL toegevoegd waar ouders een folder kunnen downloaden: 'Wil je meer weten over de hielprik? Kijk dan op PNS.nl of download de folder 'Hielprik en gehoortest voor pasgeborenen' van het RIVM.'

Te vroeg geboren

 • Risico's bevalling
10-5-2022

Toegevoegd is: Speciale GroeiGids Je hebt misschien van de verloskundige al een of meer delen van de GroeiGids gekregen, bijvoorbeeld Zwanger en/of Kraam of Borstvoeding. Er is ook een speciale GroeiGids voor ouders van te vroeg, te licht of ziek geboren kinderen. Als je baby te vroeg geboren dreigt te worden, krijg je dit GroeiGidsdeel misschien van de gynaecoloog of verpleegkundige in het ziekenhuis. Je kunt het deel (net als de andere) ook zelf bestellen.

Te vroeg geboren

 • Baby 0
 • Lichamelijke ontwikkeling
10-5-2022

Toegevoegd is: Speciale GroeiGids Je hebt tijdens je zwangerschap misschien van de verloskundige een of meer delen van de GroeiGids gekregen, bijvoorbeeld Zwanger en/of Kraam of Borstvoeding. Er is ook een speciale GroeiGids voor ouders van te vroeg, te licht of ziek geboren kinderen. Misschien heb je hem al gekregen in het ziekenhuis. Je kunt het deel (net als de andere gidsen) ook zelf bestellen.

Schuldgevoel werkende ouders

 • Ik als ouder
 • Schuldig voelen
 • Werken
29-4-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een opvoedkundig adviseur. Toegevoegd is o.a.: 'Het wordt makkelijker Het moeilijkst is misschien wel om afscheid te nemen van je baby of peuter bij de kinderopvang. Vooral als je kind huilt als je weggaat. Maar als je even later belt, hoor je eigenlijk altijd dat je kind fijn aan het spelen is. Als je kind eenmaal naar school gaat, wordt het schuldgevoel vaak al minder. Je kind móet immers naar school, dus is het normaal dat het langer bij je vandaan is.'

Depressie

 • Depressie
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
25-4-2022

In samenwerking met een jeugdarts en een psychologe is in dit artikel opgenomen hoe je als ouder een depressie kunt herkennen en wat je kunt doen. Toegevoegd is o.a.: 'Probeer met je kind te praten over zijn of haar gevoelens. Laat merken dat je van je kind houdt en dat je wilt begrijpen waar het mee zit. Laat je kind vertellen waar het mee zit en wuif het niet weg met een zinnetje als: 'Doe niet zo gek.' Als je kind zegt dat het maar beter dood kan zijn, is dat schrikken voor jou als ouder. Toch is het goed om ook hierover samen te praten. Je maakt het daarmee niet erger, het helpt je kind juist als het die gedachten uit kan spreken. Een depressieve jongere of tiener kan het best actief blijven. Vooral bewegen in de buitenlucht werkt goed tegen een depressie, maar ook een klusje doen en leuke dingen ondernemen kan al helpen. Vraag bijvoorbeeld om een beetje mee te helpen in het gezin. Zo krijgt je kind weinig kans om alleen op de kamer te zitten piekeren. Ritme in de dag houden is heel belangrijk. Probeer erop te letten dat je puber op tijd gaat slapen en op de normale tijd weer opstaat. Naar school blijven gaan en gezond eten helpt ook.'

Ik als moeder

 • Bezorgdheid
 • Ik als ouder
 • Onzekerheid
 • Partner
 • Schuldig voelen
22-4-2022

Een paar kleine aanvullingen zijn gedaan en er wordt behalve naar de huisarts nu ook verwezen naar de Jeugdgezondheidszorg voor meer steun bij de opvoeding: 'Ook kun je bij de Jeugdgezondheidszorg terecht. Zij kunnen je eventueel verwijzen naar een cursus of andere opvoedingshulp in jouw omgeving.'

Moedermelk opwarmen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Borstvoeding
22-4-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door een lactatiekundige. Er is o.a. een aanpassing gedaan rond het gebruik van de magnetron: 'Als je de moedermelk in de magnetron verwarmt, wordt het op sommige plekken in de melk te warm. Dit kan de kwaliteit van de melk iets veranderen. Doe dit dus liever niet te vaak. Maar de moedermelk is nog steeds heel goed om te geven.'

Praten over alcohol

 • Alcohol
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
19-4-2022

In overleg met een opvoedkundig adviseur zijn aan het artikel voorbeelden toegevoegd van regels en afspraken die je met je jongvolwassen kind kunt maken over alcohol. O.a.: 'Je kind drinkt geen alcohol als hij of zij de volgende dag naar school moet of moet werken. Je kind drinkt geen alcohol als hij of zij nog moet fietsen of op een andere manier aan het verkeer moet deelnemen (ook lopend). Je kind doet niet stoer over alcohol. Op feestjes thuis zijn altijd alcoholvrije drankjes aanwezig.' Ook is er een filmpje van Fiona toegevoegd.

Taakverdeling tussen ouders

 • Ik als ouder
 • Partner
 • Werken
19-4-2022

Het artikel is in samenwerking met het NCJ en een opvoedkundig adviseur uitgebreid met o.a.: 'Maak gebruik van je netwerk Als ouder(s) sta je er niet alleen voor. De kinderopvang en eventueel huishoudelijke hulp zijn er voor de praktische ondersteuning. Maar kijk ook eens om je heen. Familie en vrienden vormen je sociale netwerk. Met hen doe je gezellige dingen, met en zonder jullie kinderen erbij. Bovendien kun je met andere ouders praten over hoe zij dingen oplossen. Je kunt elkaar steunen en tips geven. Ben je een alleenstaande ouder? Dan is een sociaal netwerk misschien wel extra belangrijk. Voor jou, maar ook voor je kind. Wees niet bang om bepaalde taken aan iemand uit je netwerk over te laten. Meer informatie Eerste Hulp bij Gezinsmanagement - voor tips over hoe je samen een goede balans vindt tussen werk en zorg. Vul ieder de checklist van WomenInc in. Handig als basis voor een gesprek over de taakverdeling.'

Regels en afspraken over drank

 • Alcohol
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Regels
15-4-2022

Het artikel is in samenwerking met een opvoedkundig adviseur en gebaseerd op de Trimbosrichtlijnen meer toegespitst op de leeftijd onder de 18. Toegevoegd is o.a.: 'Het helpt als je een goede relatie met je kind hebt. Probeer met je kind te praten over alcohol. Vertel waarom de afspraken en regels belangrijk zijn. Als je zelf wel alcohol drinkt, kun je over je eigen ervaringen vertellen. Leg uit dat stoppen met alcohol veel moeilijker is dan er niet aan beginnen. Jonge pubers houden zich meestal aan het verbod van hun ouders, maar verbieden alleen kan leiden tot stiekem gebruik. Het is daarom belangrijk dat jij de grenzen aangeeft, dat je uitlegt waarom je regels stelt en dat je het goede voorbeeld geeft. Drink dus zelf ook niet te veel en te vaak. En zeker niet als je nog moet autorijden.'

Studiekosten

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Schoolgeld en studiekosten
 • Vervolgopleiding
14-4-2022

Tekst in samenwerking met maatschappelijk werker verduidelijkt: 'Voor het mbo kan je kind een basisbeurs krijgen. Voor het hbo en de universiteit is die er momenteel niet. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan je kind een aanvullende beurs krijgen. Ook een lening of collegegeldkrediet is mogelijk, net als een studentenreisproduct.'

Je relatie verandert

 • Ik als ouder
 • Partner
14-4-2022

Het artikel is in samenwerking met het NCJ, een jeugdarts en een NIP-psychologe herschreven en uitgebreid. Toegevoegd is o.a.: 'Evenwicht tussen ouders zorgt dat een kind zich goed voelt, dat het vertrouwen krijgt in de mensen om zich heen en dat het weinig stress heeft. Je hebt nu minder tijd voor elkaar, maar samen praten blijft heel belangrijk. Over hoe je je leven wilt inrichten, wat je van je ouderschap verwacht en over wat je moeilijk vindt in deze totaal nieuwe situatie. Die gesprekken zijn in de zwangerschap al belangrijk, maar zeker als de baby er eenmaal is. Je hebt elkaars steun nodig. Sta open voor de gevoelens van de ander. Praat ook over andere dingen dan het kind, blijf geïnteresseerd in elkaars levens. Laat zien dat je de ander waardeert als partner en als ouder.'

Passend onderwijs

 • Middelbare school
 • Passend onderwijs
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
11-4-2022

De tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een deskundige van Ouders & Onderwijs en een jeugdarts. Het onderscheid tussen passend onderwijs en speciaal onderwijs wordt uitgelegd. 'Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt geregeld voor leerlingen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben, zoals extra begeleiding of aangepast lesmateriaal. Passend onderwijs is geen schooltype, je kind gaat dus niet 'naar het passend onderwijs'.'

Borstontsteking

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Kolven
7-4-2022

In samenwerking met een lactatiekundige is dit artikel uitgebreid en opnieuw gevalideerd. Toegevoegd is o.a.: 'Zorg dat de pijnlijke borst soepel wordt.Als je baby de borst niet soepel kan drinken, kolf hem dan goed leeg. Je kunt starten met de borst die pijn doet. Je kunt ook kort aanleggen aan de niet-pijnlijke borst en wissel dan naar de pijnlijke borst als het stroomt.Zorg dat de pijnlijke borst soepel wordt. Een truc is om een keer hangend boven je baby te voeden. Masseer de verstopping weg tijdens het drinken of tussen de voedingen door. Masseer met je hand in de richting van de tepel. Doe dit heel zacht. Als je borst erg gezwollen is helpt het om zachtjes richting je oksel te masseren. Hierdoor neemt de zwelling af.'

Veilig speelgoed

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Spelen
 • Veiligheid
7-4-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Koop je speelgoed online, weet dan dat webshops in de EU-lidstaten zich aan Europese regels moeten houden. Koop je via een webshop van buiten de EU-lidstaten, dan zijn er andere eisen op het speelgoed van toepassing. Je weet dan niet hoe veilig het product is.'

Speeltips

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Spelen
7-4-2022

Het artikel is uitgebreid en opnieuw gevalideerd door een jeugdarts. Toegevoegd is o.a. : 'Beweegspelletjes doen kinderen uit zichzelf: ergens naartoe kruipen of lopen. Op trappetjes klimmen, van heuveltjes rennen. Geef je kind de ruimte om te klimmen en te klauteren. Een kind van anderhalf jaar vindt het leuk om tegen voorwerpen te duwen of eraan te trekken. Helemaal leuk als die dan ook geluid maken! Je kind ontdekt zo dat er iets gebeurt als het iets doet. Een wagentje of een poppenbuggy vinden peuters heel leuk. Laat je kind niet alleen kijken en luisteren naar voorwerpen, maar ze ook voelen: wat is hard, zacht, koud, warm, groot, klein... Ook spelen met zand en water is interessant voor je kind. Dat blijft heel lang favoriet! Blokken zijn eindeloos leuk speelgoed. Bij het stapelen en bouwen met blokken denkt je peuter goed na. Passen en meten helpt om ruimtelijk inzicht te krijgen.

Depressie

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Depressie
1-4-2022

Het artikel is herzien en opnieuw gevalideerd door een jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Probeer met je kind te praten over zijn of haar gevoelens. Laat merken dat je van je kind houdt en dat je begrijpt waar hij of zij mee zit. Neem je kind mee naar buiten en laat het zoveel mogelijk bewegen. Dat werkt goed tegen een depressie. Ook een klusje doen en leuke dingen ondernemen kan al helpen. Vraag bijvoorbeeld om een beetje mee te helpen in het gezin. Zo krijgt je kind weinig kans om alleen op de kamer te zitten piekeren. Houd je kind zoveel mogelijk in een vast slaapritme: laat het op een vaste tijd naar bed gaan en opstaan. Met op tijd opstaan, vroeg het daglicht in en voor het slapen gaan weinig naar een scherm kijken, kun je vaak voorkomen dat hij verder wegglijdt.'

Te jong te veel drinken

 • Alcohol
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
31-3-2022

Het artikel, gevalideerd door een opvoedkundig adviseur, is aangevuld met informatie o.a. over alcoholschade: 'Na een avond drinken werkt het geheugen slechter. Je kind kan zich daardoor moeilijker concentreren. Net als volwassenen heeft je kind na een weekend stevig drinken zeker twee dagen nodig om weer te herstellen. Dat is niet handig als je naar school of je werk moet. Als je kind drinkt loopt het meer kans om met agressie te maken te krijgen. Daarnaast is de kans groter dat je kind onveilige seks heeft en is de kans op een ongeval groter. Lees meer over de risico's op Alcoholinfo.nl.'

Borstvoeding en werken

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Kolven
 • Werken
31-3-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een lactatiekundige. Toegevoegd is o.a.: 'Hoe later je begint met voeden uit een fles, hoe groter de kans is dat een baby niet begrijpt hoe hij uit de fles moet drinken. Oefen dit dus ook met regelmaat vanaf vier tot zes weken, en onderbreek dit niet. Dagelijks of om de paar dagen uit de fles laten drinken werkt meestal 't best. Maar het is geen garantie dat je baby blijft drinken uit de fles. Lukt het niet je baby uit de fles te laten drinken? Vraag dan advies bij de Jeugdgezondheidszorg of aan een lactatiekundige.'

Spraak en taal stimuleren

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Spreken
 • Taal
29-3-2022

Op advies van een logopediste zijn kleine correcties uitgevoerd. Toegevoegd is o.a.: 'Gebruik échte woorden. Je kind zegt misschien: 'Waf' als het de hond ziet. Antwoord dan met: "Ja, daar is de hond, die zegt: 'Waf!''

Veilig in bed

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Thuis
 • Veiligheid
29-3-2022

Artikel is op actualiteit gecheckt en gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Geen wijzigingen.

In de woonkamer

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Thuis
 • Veiligheid
29-3-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Toegevoegd is o.a,: 'Kruip zelf eens op kindhoogte door ruimtes in huis. Zo spot je misschien gevaarlijke dingen, die je nog niet had opgemerkt.'

Plek van het bed of de box

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Slapen
 • Veiligheid
29-3-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Aangepast is o.a.: 'De beste temperatuur voor de babyslaapkamer ligt tussen de 16 en 18 graden.'

Uit bed vallen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Slapen
 • Veiligheid
29-3-2022

Het artikel is opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Aangepast is: 'Tegen de tijd dat je kind kan omrollen, zet je de bodem op de middelste stand. Als je kind eenmaal kan zitten, moet de bodem op de laagste stand worden gezet, zodat het niet uit bed kan vallen.'

Speelotheek

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Spelen
28-3-2022

Het artikel is aangevuld met de voordelen van de speelotheek en gevalideerd door een jeugdverpleegkundige. Toegevoegd is: 'Bij de speelotheek kun je informatie krijgen over spelen en speelgoed. De medewerkers van de speelotheek kunnen je helpen kiezen welk speelgoed voor jouw kind nu leuk en/of leerzaam is. Zo leen je speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van je kind. Speelgoed lenen is ook duurzaam. Je kind kan een paar weken thuis met het geleende speelgoed spelen. Als je kind er weer op is uitgekeken, breng je het terug om iets nieuws te lenen. Zo heb je voor niet te veel geld altijd passend speelgoed in huis, een duurzame oplossing. Vindt je kind iets heel erg leuk, kun je het altijd nog kopen.'

In de keuken

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Thuis
 • Veiligheid
28-3-2022

In samenwerking met VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige is het artikel opnieuw gevalideerd. Geen inhoudelijke wijzigingen.

Een traphekje

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Thuis
 • Veiligheid
28-3-2022

Het artikel is geactualiseerd door VeiligheidNL en opnieuw gevalideerd door een jeugdverpleegkundige. Toegevoegd is o.a.: 'Een traphekje is bedoeld om een kind tot 2 jaar tegen te houden, zij snappen nog niet hoe het slot werkt. Oudere kinderen snappen dit wel, dus houd er rekening mee, dat een ouder broertje of zusje het hekje wel open kan krijgen.'

In de keuken

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Thuis
 • Veiligheid
28-3-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige. Toegevoegd is o.a.: 'Leer je kind van twee jaar of ouder hoe je met de kraan omgaat; eerst de koude kraan opendraaien, daarna pas warm water erbij en bij het afsluiten precies andersom; eerst de warme kraan dichtdraaien, daarna de koude. Kinderen jonger dan twee jaar kunnen dit nog niet onthouden.'

Trappen en traphekjes

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Thuis
 • Veiligheid
28-3-2022

In samenwerking met VeiligheidNL en een jeugdverpleegkundige is het artikel geactualiseerd en opnieuw gevalideerd. Aangepast is o.a.: 'Op een opgeruimde trap kun je niet struikelen over speelgoed of andere spullen, terwijl je met je kind op je arm op de trap loopt. En dit geldt natuurlijk ook voor je kind, zodra het zelf leert traplopen.'

Leren zwemmen

 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Motoriek
 • Sport en beweging
28-3-2022

Het artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Kenniscentrum Sport & Bewegen en een jeugdverpleegkundige. Verduidelijkt is o.a.: 'Jonge kinderen die net hun zwemdiploma's hebben, zijn nog niet waterveilig. Veel ouders weten dat niet. Misschien denk je dat je kind zich kan redden als het zijn zwemdiploma heeft. Maar het is juist belangrijk om in het begin goed op je kind te letten. Ook als je kind niet zo vaak zwemt, kun je beter in de buurt blijven.'

Buiten spelen

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Op straat/buiten
 • Spelen
28-3-2022

Het artikel is geactualiseerd en met name in tekstgebruik aangepast. Opnieuw gevalideerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen en een jeugdverpleegkundige.

Spel en sport

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Spelen
 • Sport en beweging
22-3-2022

Dit artikel is in samenwerking met een jeugdarts geactualiseerd en opnieuw gevalideerd. Toegevoegd is o.a.: 'Door te spelen gaat je kind meer bewegen. En bewegen is goed voor de gezondheid van je kind. Op Allesoversport.nl lees je waarom het belangrijk is om te bewegen en hoeveel je kind moet bewegen. Ook vind je hier praktische tips om bewegen te stimuleren.'

Op de fiets

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • In het verkeer
 • Veiligheid
22-3-2022

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een opvoedingsdeskundige. Toegevoegd is o.a.: 'Goede spaakafscherming is een hardplastic scherm dat tussen het voetensteuntje en het wiel wordt bevestigd. Het is te koop bij de fietsenmaker of in een online webshop. Jasbeschermers zijn te dun en beschermen niet genoeg.'

Samengesteld gezin

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Samengesteld gezin
 • Scheiding
16-3-2022

Het artikel is in samenwerking met een opvoedkundig adviseur geactualiseerd volgens de richtlijn scheiding en peiling, Ook is de informatie over ouderlijk gezag aangepast. Toegevoegd is o.a.: 'Misschien heb je moeite om je helemaal open te stellen voor de kinderen van je nieuwe partner. Hoe goed je ook probeert iedereen evenveel aandacht te geven en op dezelfde manier met ze om te gaan. Soms kan hun gedrag naar jou je moedeloos en verdrietig maken. Of vind je dat je partner jou niet genoeg steunt als stiefouder. Het is normaal dat het niet allemaal vanzelf gaat en dat kan moeilijk zijn. '

Ondertemperatuur

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
16-3-2022

Artikel is in samenwerking met het kenniscentrum Kraamzorg voorzien van nauwkeuriger informatie. Toegevoegd is o.a.: 'Meet je een temperatuur tussen 36 en 36,5°C, meet dan na een uur nog eens. De temperatuur moet dan een halve graad gestegen zijn. Is dat niet zo? Overleg dan met de huisarts of de Jeugdgezondheidszorg.'

Speelotheek

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Spelen
14-3-2022

In samenwerking met een jeugdarts is de tekst uitgebreid met de voordelen van de speelotheek. Toegevoegd is o.a.: 'Speelgoed dat er bijzonder uitziet of dat automatisch iets kan is vaak heel aantrekkelijk voor kinderen, maar je kind is er meestal snel mee uitgespeeld. Als je dit speelgoed bij de speelotheek kunt lenen, is dat een goede oplossing. Je kind is blij en jij kunt zien of het je kind misschien toch langere tijd kan boeien.'

Speelotheek

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Spelen
14-3-2022

In samenwerking met een jeugdarts is het artikel uitgebreid met de voordelen van de speelotheek. Toegevoegd is o.a.: 'Speelgoed lenen is duurzaam. Je kind kan een paar weken thuis met het geleende speelgoed spelen. Als je kind er weer op is uitgekeken, breng je het terug om iets nieuws te lenen. Zo heb je voor niet te veel geld altijd passend speelgoed in huis, een duurzame oplossing. Vindt je kind iets heel erg leuk, kun je het altijd nog kopen.'

Kleine eters

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Gedrag
 • Gezonde voeding
 • Lichaamsgewicht
14-3-2022

Het artikel 'Lastige eters' is opgenomen in dit artikel. Het is opnieuw gevalideerd door een diëtiste. Toegevoegd is o.a.: 'Het liefst eet je samen. Maar misschien is je kind aan het eind van de dag 'te moe'. Als je van tevoren weet dat je laat thuis bent, kun je eventueel eerder koken. Dan hoef je het eten alleen nog maar op te warmen.'

Gamen

 • Gamen
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
10-3-2022

Aan dit artikel zijn door een media-deskundige de voordelen van gamen toegevoegd: 'Je leest vaak over nadelen van gamen, maar er zijn ook voordelen. Zo blijkt dat licht gamen (een uur per dag) gewoon goed is voor kinderen en jongeren. Ze zitten lekkerder in hun vel, ze gedragen zich aangenamer tegenover anderen, en ze kunnen beter omgaan met problemen dan kinderen die helemaal niet gamen. Bij jongeren die iets meer gamen, maar nog steeds matig (meer dan een uur, maar minder dan drie uur per dag), zijn de gevolgen niet positief, maar ook niet negatief. Pas als de speeltijd oploopt tot meer dan drie uur per dag gamen, ontstaan negatieve gevolgen: heel vaak alleen zijn, agressiever worden en slechte cijfers op school. Meer over de voor- en nadelen lees je op de website van Bureau Jeugd en media. Voor alles over gamen, opvoeden en gezondheid, ga je naar gameninfo.nl.'

Ziektes in het buitenland

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Op vakantie
 • Vaccinaties
8-3-2022

Artikel is aangevuld met: Kijk voor meer informatie over reisadviezen en vaccinaties op de website van het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering: LCR.nl en GGDreisvaccinaties.nl

Stotteren

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Spreken
8-3-2022

Niet meer bestaande video Sven naar de logopedist is verwijderd.

Vaccinaties

 • Vaccinaties
 • Zwanger zijn
3-3-2022

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een verloskundige. Toegevoegd is o.a. het coronavaccin en de 22 wekenprik : 'In het Rijksvaccinatieprogramma is vanaf 16 december 2019 het kinkhoestvaccin opgenomen voor zwangere vrouwen. Deze prik heet de 22 wekenprik. Informatie over deze prik krijg je van je verloskundige. Door de vaccinatie vanaf week 22 te halen kan kinkhoest bij je pasgeboren baby worden voorkomen. Het ongeboren kind krijgt namelijk de beschermende antistoffen via de placenta van de moeder. Ook kun je als moeder zelf geen kinkhoest krijgen en het na de geboorte overdragen aan je baby. Je maakt voor deze vaccinatie zelf een afspraak bij de Jeugdgezondheidszorg in jouw gemeente. Kijk voor meer informatie over de 22 wekenprik op Rijksvaccinatieprogramma.nl.'

Meehelpen in het huishouden

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Regels
 • Thuis
1-3-2022

Dit artikel is uitgebreid en opnieuw gevalideerd door jeugdarts en psycholoog. Toegevoegd is o.a.: "Als het samen opruimen goed gaat of je kind al wat ouder is, kan je kind deze taak alleen uitvoeren. Zelf doe je dan intussen iets anders. Als je kind aangeeft dat hij klaar is, kom je kijken. Geef vooral positief commentaar. Alleen zeggen wat de volgende keer anders moet, werkt niet stimulerend voor je kind.'

Tienerzwangerschap

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Zwanger zijn
1-3-2022

Dit artikel gaat niet meer alleen over als je dochter zwanger is, maar ook over je zoon die een meisje zwanger heeft gemaakt. Link naar hulpverlening is duidelijker gesteld. Aangepast is o.a.: 'Je kind kan twijfelen of het het wel aankan om een kind op te voeden. Misschien is de toekomstige moeder of vader nog erg jong. Soms wil de vader niet betrokken zijn en kan het zijn dat de toekomstige moeder er alleen voor staat. Wat de situatie ook is, je kind kan zich heel onzeker voelen. Als ouder kun je je kind vertellen hoe het is om een kind te krijgen en op te voeden. Daarbij is het belangrijk om ook rekening te houden met de eigen situatie: Is de vader wel of niet betrokken? Studeert je kind nog en gaat het lukken om de studie te combineren met het opvoeden van een kind? En hoe help je hen daarbij?'

Lichamelijk herstel na de bevalling

 • Kraamtijd
 • Ouders die zelf problemen hebben
25-2-2022

Artikel is aangevuld en opnieuw gevalideerd door een verloskundige. Toegevoegd is o.a.: 'Tijdens de kraamzuivering is je baarmoeder gevoelig voor infecties. Geslachtsgemeenschap hebben terwijl je nog bloed verliest is een risico op zo'n nare infectie. Gelukkig is seks meer dan geslachtsgemeenschap. Knuffelen, strelen, lieve woordjes, elkaar masseren ... genieten van elkaar kan op veel manieren.'

Steun bij tienerouderschap

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Zwanger zijn
25-2-2022

Alinea toegevoegd waar hulp te vinden is: 'Je kind kan bij verschillende instanties rekenen op steun en begeleiding. Er zijn allerlei soorten hulp, van advieswerk tot crisisopvang. De huisarts kan je zoon of dochter doorverwijzen naar verschillende vormen van hulp en begeleiding. Je kind kan bijvoorbeeld ook kijken op tienermoeders.nl waar ook een overzicht van 'hulp in de buurt' te vinden is.'

Voorbereiding zelfstandig wonen

 • Eigen woning
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Kamer huren
 • Zelfstandigheid
24-2-2022

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een maatschappelijk werker. Tips over het voorkomen van eenzaamheid is nu hierin opgenomen (wat als zelfstandig artikel binnenkort komt te vervallen). Ook wordt een handige financiële tool genoemd: 'Op Startpuntgeldzaken.nl vindt je kind een handige tool, die o.a. door het Nibud is ontwikkeld. Het online geldplan Bijna 18 leidt jongeren stap voor stap geleid door de vijf noodzakelijke geldzaken, die bij de 18e verjaardag geregeld moeten zijn. Zo weten ze dat ze niets vergeten.'

Inbakeren

 • Baby 0
 • Huilen
 • Slapen
17-2-2022

Artikel is herzien en opnieuw gevalideerd door het NCJ en een NIP-deskundige van de Opvoedpoli. Toegevoegd is o.a.: 'Zorg dat de bakerdoek niet tegen het gezicht van je baby komt. Je baby kan dan onrustig worden, omdat het dan voor je baby kan lijken alsof hij wordt aangelegd voor een voeding.'

Troosten

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Hechting
 • Huilen
16-2-2022

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NCJ en een NIP-deskundige van de Opvoedpoli. Toegevoegd zijn o.a. de tips: "Probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven, vraag hulp van iemand anders als dat niet lukt. Masseer je baby en maak huid-op-huidcontact.'

Navelbreuk

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Ziekten en aandoeningen
11-2-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Het is bijna nooit nodig om de navelbreuk te herstellen. Als de breuk groot en opvallend is, vindt een kind het soms vervelend om er iets anders uit te zien dan vriendjes. In dat geval kun je een operatie overwegen.'

Aardbeienvlek

 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
 • Peuter 2
 • Peuter 3
11-2-2022

Dit artikel is in samenwerking met een jeugdarts meer op de leeftijd peuter toegespitst: 'Kreeg jouw kind kort na de geboorte een aardbeienvlek? Die wordt ook wel hemangioom of frambozenvlek genoemd. Deze vlek zal nu niet meer groeien, maar juist kleiner worden.'

Aardbeienvlek

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
11-2-2022

Dit artikel is in samenwerking met een jeugdarts meer toegespitst op de leeftijd: 'Bij 70% van de kinderen met een aardbeienvlek is de vlek op 7-jarige leeftijd verdwenen. Helaas blijft een deel van de vlekken bestaan na de tiende verjaardag. De vlekken worden nooit kwaadaardig en kunnen geen kwaad. Vanaf 7 of 8 jaar worden kinderen zich wel bewuster van verschillen met hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen daar dan onzeker door worden. Dan is het belangrijk hoe de omgeving reageert. Dat geldt ook voor een aardbeienvlek, die nog is blijven bestaan. Het helpt vaak al om informatie te geven aan leerkracht en klasgenoten. Dat kan als ouder, maar ook met een spreekbeurt van je kind over het onderwerp. Meestal is daarmee het probleem al opgelost.'

Aardbeienvlek

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
11-2-2022

Tekst over behandeling heeft nog wat aanvullingen gekregen: 'Neem in ieder geval contact op met een arts als: de vlek op een plek zit, waardoor je kind er last van heeft, Zit de aardbeienvlek bijvoorbeeld op een ooglid, dan kan je kind misschien niet goed zien. In de mond of neus kan het hemangioom de ademhaling dwars zitten. Een aardbeivlek bij de anus of de geslachtsdelen moet ook gecontroleerd worden. je kind veel hemangiomen heeft. De huisarts kan je doorverwijzen, omdat er kans is op inwendige hemangiomen, die eventueel problemen kunnen veroorzaken. het hemangioom begint te bloeden of als er zweertjes ontstaan.

Vaderschapstest

 • Baby 0
 • Kraamtijd
 • Wetgeving en juridisch
10-2-2022

Het artikel is in samenwerking met een opvoedkundig adviseur aangepast en uitgebreid. Behalve dat beter wordt uitgelegd waar je een vaderschapstest voor kunt gebruiken, is toegevoegd: 'Kinderen die niet weten wie hun vader is, kunnen het daar moeilijk mee krijgen als ze wat ouder worden. Het kan kinderen een onveilig of onzeker gevoel geven als ze niet weten waar ze vandaan komen. Hechting is belangrijk voor baby's. Het is verstandig om daar ook over na te denken bij het vaststellen van het vaderschap of het erkennen.'

Veel huilen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Huilen
4-2-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NCJ en een NIP-deskundige van de Opvoedpoli. Toegevoegd is o.a.: 'Hoewel je uithoudingsvermogen nu zwaar op de proef wordt gesteld, kun je je proberen vast te houden aan de gedachte dat je kind er op een dag echt overheen zal groeien. Soms helpt die gedachte al, maar niet altijd. In de tussentijd heb je misschien steun aan tips bij veel huilen of aan manieren waarop je je baby kunt troosten.'

Tattoos en piercings

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Verzorging en uiterlijk
1-2-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Laat piercings of tatoeages zetten in betrouwbare piercing- en tattooshops. Een overzicht van zaken die een vergunning van de GGD hebben, vind je op Veiligtatoeerenenpiercen.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze piercing- en tattooshops krijgen regelmatig controle. Vooral bij het zetten van piercings is hygiëne heel belangrijk om infecties te voorkomen, zeker wanneer kwetsbare of gevoelige lichaamsdelen gepiercet worden, zoals de tepels en de navel.'

Piercings en tatoeages

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Verzorging en uiterlijk
1-2-2022

Artikel is geactualiseerd en gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Sommige mensen hebben een negatief beeld van piercings en tatoeages. Als ouder maak je je misschien zorgen wanneer je kind een piercing of een tatoeage wil. Het is dan verstandig om te bespreken waarom je kind dit wil. Praat samen over de positieve en negatieve kanten van een tattoo of piercing. We zetten een aantal aandachtspunten en (gezondheids)risico's op een rijtje.'

Draagmoeder

 • Draagmoeder
 • Kinderwens
31-1-2022

Artikel is met hulp van Stichting Zwanger voor een ander geactualiseerd en gevalideerd door een verloskundige. Toegevoegd is o.a.: 'Er ligt een ontwerp wetgeving klaar. Wanneer deze wet doorgevoerd wordt, wordt het voor wensouders mogelijk om al voor de bevruchting toestemming te vragen aan een rechter. Met deze toestemming wordt het kind direct bij geboorte je eigen juridische kind. Dit zal veel onzekerheid uit het proces wegnemen. Ook een (kleine) vergoeding voor de draagmoeder zal waarschijnlijk mogelijk worden. Wanneer deze wetgeving werkelijkheid wordt, is nog niet bekend.'

Harde ontlasting

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
31-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door lactatiekundige. Toegevoegd is o.a. : 'Als je borstvoeding geeft helpt het om de baby wat langer aan een borst te laten drinken tot deze helemaal soepel gedronken wordt. Zo krijgt je baby ook de vetten uit de moedermelk goed binnen. Ook kun je van wat gekolfde moedermelk wat vet afscheppen met een theelepeltje en dit geven. Dit zorgt voor weer zachtere ontlasting.'

Navelbreuk

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Ziekten en aandoeningen
31-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Er is een héél kleine kans (tussen 0,07 en 0,3%) dat er darmen afgekneld raken. Dit gebeurt als de darmen door de navelbreuk naar buiten komen en niet meer terug in de buik kunnen komen. Zo'n beknelling zorgt voor erge buikpijn, vaak gecombineerd met misselijk zijn en spugen. De navelbreuk ziet er dan vaak rood verkleurd uit en het lukt niet om hem terug te duwen. Als je denkt dat er een beknelling is, neem dan snel contact op met een arts.'

Navelbreuk

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Ziekten en aandoeningen
27-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Er is een héél kleine kans (tussen 0,07 en 0,3%) dat er darmen afgekneld raken. Dit gebeurt als de darmen door de navelbreuk naar buiten komen en niet meer terug in de buik kunnen komen. Zo'n beknelling zorgt voor erge buikpijn, vaak gecombineerd met misselijk zijn en spugen. De navelbreuk ziet er dan vaak rood verkleurd uit en het lukt niet om hem terug te duwen. Als je denkt dat er een beknelling is, neem dan snel contact op met een arts.'

Duizeligheid

 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
26-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Tijdens de groeispurt in de puberteit kan de bloeddruk lager zijn dan je kind gewend is. Dat kan een licht gevoel in het hoofd geven.'

Ziektes in het buitenland

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Op vakantie
 • Vaccinaties
26-1-2022

Artikel is geactualiseerd en gevalideerd door een jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: Ga niet zwemmen of pootjebaden in stilstaand zoet water zoals kleine meertjes of in rivieren. Ook al ziet het water er helder uit, er kunnen ziekteverwekkers in voorkomen. In zeewater en goed gechloreerd zwembadwater komen meestal geen ziekteverwekkers voor' en 'Kijk voor meer informatie over reisadviezen en vaccinaties op de website van het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering: LCR.nl'

Slaaptips

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Ritme en regelmaat
 • Slapen
25-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NCJ en een slaapdeskundige (NIP) van de Opvoedpoli. Aangepast is o.a.: 'Natuurlijk ga je wel naar je baby toe als hij na een paar minuten blijft huilen (zie punt 7). Jonge baby's kunnen vaak nog niet zelf in slaap vallen, maar hebben daar de ouder bij nodig. Ze willen bijvoorbeeld graag gewiegd worden of dat de ouder hen vasthoudt. Dat is heel normaal babygedrag. Baby's leren, als ze ouder worden, vanzelf om zonder hulp in slaap te vallen.'

Slaapproblemen voorkomen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Huilen
 • Ritme en regelmaat
 • Slapen
25-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NCJ en een slaapdeskundige (NIP) van de Opvoedpoli. Aangepast is o.a.: 'Het is heel normaal dat je baby nog niet doorslaapt. Jonge baby's hebben nog geen slaapritme. In de loop van het eerste jaar leert je baby het verschil tussen dag en nacht. Je kind leert 's nachts langer achter elkaar te slapen en overdag korte dutjes te doen. Het gebeurt ook dat je baby die al wel kon doorslapen dat opeens niet meer doet. Ook dat is normaal. Maar als het vaker gebeurt, is dat natuurlijk lastig. Probeer dan uit te zoeken wat de oorzaak is en daar iets aan te doen. De meeste slaapproblemen zijn tijdelijk en verdwijnen vanzelf na een aantal weken of maanden.'

Normaal huilen

 • Baby 0
 • Huilen
25-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NCJ en een NIP-deskundige van de Opvoedpoli. Aangepast is o.a.: 'Baby's huilen de eerste drie maanden van hun leven het meest. De eerste 6 weken gemiddeld 2 tot 2,5 uur per dag. Daarna neemt het aantal uren dat baby's per dag huilen weer af. Rond de 3 maanden is de huiltijd weer 1 tot 1,5 uur per dag. Meestal 's avonds.'

Tips tegen het huilen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Huilen
 • Ritme en regelmaat
25-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NCJ en een NIP-deskundige van de Opvoedpoli. Toegevoegd is o.a.: 'Een baby die maar niet stopt met huilen is zenuwslopend voor ouders. Als je 's nachts geen slaap krijgt, wordt het al helemaal moeilijk. Als je een partner hebt, zorg dan om de beurt voor jullie kind. Ben je een alleenstaande ouder of werkt je partner soms 's nachts, zoek dan een goede vertrouwde oppas. Dan kun je zelf ook eens slapen, al is het maar een paar uur.'

Tips bij veel huilen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Huilen
 • Ritme en regelmaat
25-1-2022

In overleg met het NCJ en een NIP-deskundige van de Opvoedpoli zijn een aantal tips zverplaatst naar de artikelen 'Tips bij huilen' en 'Troosten'. Hier zijn de adviezen nu in een stappenplan geformuleerd. Bijv.: 'Als tweede stap houd je je baby in de zij- of buikligging in je armen of op schoot tegen je aan. Ondersteun altijd goed het hoofd van je baby. Baby's vinden dit een fijne houding en het gaat de Moro-reflex tegen (dat is de schrikreflex waarbij plotseling de armpjes omhoog schieten).'

Psychische gevolgen veel huilen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Huilen
25-1-2022

In overleg met het NCJ en een NIP-deskundige van de Opvoedpoli is het artikel 'helpender' voor ouders geschreven. Bijv.: 'Als je een partner hebt, is het verstandig om 'wisseldiensten' te gaan draaien. Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet voor een ander zorgen. Het is dus belangrijk dat je (om de beurt) tijd voor jezelf neemt. Ben je een alleenstaande moeder of heeft je partner zeer wisselende diensten, dan kun je misschien een oppas zoeken, of vragen of de baby eens bij vrienden en familie kan slapen, zodat je zelf ook wat kunt slapen. Ook al is het maar een paar uur.'

Vegetarisch

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Vegetarisch
24-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Voedingscentrum en een diëtiste. Toegevoegd is o.a.: 'Er is steeds meer aandacht voor voedingspatronen met meer plantaardige en minder dierlijke producten. Dat is een ontwikkeling die het Voedingscentrum stimuleert, omdat het goed is voor jezelf en het milieu. Nieuwe ideeën voor volledig plantaardige voedingspatronen geïnspireerd op de Schijf van Vijf, zoals de Schijf for Life en de Vegan Schijf, kunnen - naast een persoonlijk advies van een diëtist - een hulpmiddel zijn voor als je uitsluitend plantaardig wilt eten. Welk eetpatroon ook bij je past, iedereen kan zijn eigen stap(je) bepalen naar een plantaardiger voedingspatroon.'

Vegetarisch

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Vaste voeding
 • Vegetarisch
24-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Voedingscentrum en een diëtiste. Toegevoegd is o.a.: Er is steeds meer aandacht voor voedingspatronen met meer plantaardige en minder dierlijke producten. Dat is een ontwikkeling die het Voedingscentrum stimuleert, omdat het goed is voor jezelf en het milieu. Nieuwe ideeën voor volledig plantaardige voedingspatronen geïnspireerd op de Schijf van Vijf, zoals de Schijf for Life en de Vegan Schijf, kunnen - naast een persoonlijk advies van een diëtist - een hulpmiddel zijn voor als je uitsluitend plantaardig wilt eten. Welk eetpatroon ook bij je past, iedereen kan zijn eigen stap(je) bepalen naar een plantaardiger voedingspatroon.'

Vegetarisch

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Vegetarisch
24-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Voedingscentrum en een diëtiste. Toegevoegd is o.a.: 'Er is steeds meer aandacht voor voedingspatronen met meer plantaardige en minder dierlijke producten. Dat is een ontwikkeling die het Voedingscentrum stimuleert, omdat het goed is voor jezelf en het milieu. Nieuwe ideeën voor volledig plantaardige voedingspatronen geïnspireerd op de Schijf van Vijf, zoals de Schijf for Life en de Vegan Schijf, kunnen - naast een persoonlijk advies van een diëtist - een hulpmiddel zijn voor als je uitsluitend plantaardig wilt eten. Welk eetpatroon ook bij je past, iedereen kan zijn eigen stap(je) bepalen naar een plantaardiger voedingspatroon.'

Slapen en angst

 • Angst
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Slapen
21-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NJI en een psychologe van de Opvoedpoli. Aangepast is o.a.: 'Slaaptekort vergroot de kans op nachtmerries. Zorg daarvoor voor voldoende slaap bij je kind, door bijvoorbeeld een vaste slaaptijd en een vast slaapritueel.'

Nachtrust

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Slapen
21-1-2022

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NCJ en een psychologe van de Opvoedpoli. Toegevoegd is o.a.: 'Een bepaalde slaapduur kan voor het ene kind te kort zijn en voor het andere kind te lang, dit is normaal'en Ook wordt je kind in het weekend of in de vakantie niet veel later wakker dan door de week'

Dromen

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Slapen
21-1-2022

Artikel is opnieuw gevalideerd door het NCJ en een psychologe van de Opvoedpoli. Geen inhoudelijke wijzigingen.

Druk gedrag

 • Druk gedrag
 • Peuter 2
 • Peuter 3
20-1-2022

Artikel is uitgebreid en gevalideerd door klinisch psycholoog en NIP-deskundigen. Toegevoegd is o.a.: .Als je kind geen minuut stil kan zitten en van het een naar het ander springt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Druk gedrag kun je vergelijken met gedachten die door je hoofd gaan. Dan is de ene gedachte nog niet af, of de andere dient zich al aan. Dit drukke gedrag kan komen doordat je kind op zoek is naar prikkels, of juist zo vermoeid is dat het zich niet kan concentreren op één ding. Het kan ook komen doordat je peuter spanning ervaart in huis, omdat er problemen zijn. Soms kan het zijn dat je peuter het liefste samen speelt en hulp nodig heeft om de aandacht op iets te richten. Als je merkt wat er aan de hand is, kun je daarop inspelen, bijvoorbeeld door even samen te spelen waarbij je interesse laat zien in het spel van je peuter.'

Aanpak van slaapproblemen

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Slapen
20-1-2022

Dit artikel is in samenwerking met het NCJ en een NIP-deskundige geheel herschreven en heeft een positievere en meer sensitieve insteek gekregen. Bijvoorbeeld: 'Zorg dat je niet de strijd aangaat. Verzin geen tegenargumenten en ga niet onderhandelen. Hou het zoveel mogelijk bij de vanzelfsprekendheid dat je kind in het eigen bed slaapt. Je kind laten huilen kan, als het een zeurend of dreinend huilen is. Hiermee zegt je kind dat het het moeilijk vindt, en dat is oké. Hard huilen, schreeuwen of in paniek raken helpt niet bij in slaap vallen. Probeer te voorkomen dat de onrust zo ver komt. Ga naar je kind toe, stel je kind gerust en probeer het ritueel van rustig liggen, knuffelen, vanzelfsprekendheid dat je kind kan slapen in het eigen bed, opnieuw. Het vraagt van jou misschien veel zelfbeheersing om deze veiligheid en geruststelling te blijven bieden. '

Slaaptips

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Slapen
20-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NCJ en een deskundige van NIP/Opvoedpoli. Toegevoegd is o.a.: 'Sommige kinderen hebben al met anderhalf jaar overdag geen slaap meer nodig, De helft van de driejarigen slaapt nog overdag. Ook een derde van de vierjarigen die al naar school gaan, heeft af en toe nog behoefte aan een middagdutje. Je merkt het vanzelf als je kind het niet meer nodig heeft. Het valt overdag haast niet meer in slaap of wil 's middags niet meer naar bed. Ga dan gerust terug naar een paar keer per week 's middags slapen. Eventueel breng je je kind 's avonds iets eerder naar bed.'

Vegetarisch

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Vegetarisch
20-1-2022

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Voedingscentrum en een diëtiste. Toegevoegd is o.a.: 'Wil je je kind helemaal geen dierlijke producten te eten geven, dus ook geen melk, kaas en eieren? Geef je kind dan een vitamine B12-supplement en vraag advies aan een diëtist. Het is erg belangrijk dat je kind geen voedingsstoffen te kort komt, omdat je kind nog in de groei is. Er is steeds meer aandacht voor voedingspatronen met meer plantaardige en minder dierlijke producten. Dat is een ontwikkeling die het Voedingscentrum stimuleert, omdat het goed is voor jezelf en het milieu. Nieuwe ideeën voor volledig plantaardige voedingspatronen geïnspireerd op de Schijf van Vijf, zoals de Schijf for Life en de Vegan Schijf, kunnen - naast een persoonlijk advies van een diëtist - een hulpmiddel zijn voor als je uitsluitend plantaardig wilt eten. Welk eetpatroon ook bij je past, iedereen kan zijn eigen stap(je) bepalen naar een plantaardiger voedingspatroon.'

Aanpak van slaapproblemen

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Slapen
20-1-2022

Dit artikel is in samenwerking met het NCJ en een NIP-deskundige geheel herschreven en heeft een positievere en meer sensitieve insteek gekregen. Bijvoorbeeld: ''Stoel-methode' Bij deze aanpak ga je steeds iets verder van het bed van je kind zitten tot je uiteindelijk uit de kamer van je kind bent. De eerste dag zit je nog naast het bed van je kind. Gaat dit goed, dan zet je je stoel de volgende dag een stukje verder. Gaat ook dit goed, dan zet je je stoel nog iets verder weg. Lukt het je kind niet om zelfstandig in slaap te vallen? Ga dan een stukje terug en probeer het de volgende avond nog een keer. Uiteindelijk lukt het je kind zelf in slaap te vallen zonder dat jij op de kamer aanwezig bent. Je kunt de stapjes zo groot of zo klein mogelijk maken als past bij jou en je kind.'

Dag- en nachtritme

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Ritme en regelmaat
 • Slapen
20-1-2022

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het NJI en een jeugdarts. Aangepast is o.a.: 'Het licht van beeldschermen verstoort het moment dat je kind in slaap moet vallen. Veel beeldschermen hebben een 'Night Shift'-functie. Je kind kan die aanzetten via de instellingen. Door de 'Night Shift'-functie wordt het witte en blauwe licht gefilterd en zijn de kleuren op het scherm warmer. Dat kan bijdragen aan een betere nachtrust.'

Vegetarisch

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Vegetarisch
20-1-2022

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Voedingscentrum en een diëtiste. Toegevoegd is o.a.: 'Wil je je kind helemaal geen dierlijke producten te eten geven, dus ook geen melk, kaas en eieren? Geef je kind dan een vitamine B12-supplement en vraag advies aan een diëtist. Het is erg belangrijk dat je kind geen voedingsstoffen te kort komt, omdat je kind nog in de groei is. Er is steeds meer aandacht voor voedingspatronen met meer plantaardige en minder dierlijke producten. Dat is een ontwikkeling die het Voedingscentrum stimuleert, omdat het goed is voor jezelf en het milieu. Nieuwe ideeën voor volledig plantaardige voedingspatronen geïnspireerd op de Schijf van Vijf, zoals de Schijf for Life en de Vegan Schijf, kunnen - naast een persoonlijk advies van een diëtist - een hulpmiddel zijn voor als je uitsluitend plantaardig wilt eten. Welk eetpatroon ook bij je past, iedereen kan zijn eigen stap(je) bepalen naar een plantaardiger voedingspatroon.'

Gezond op school

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Gezonde voeding
 • School en schoolplein
17-1-2022

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is bijv.: 'Is jouw kind een lastige eter? Op school willen kinderen met hun klasgenoten vaak meer voedsel proberen dan thuis. Zo'n schoolproject helpt dus om je kind op jonge leeftijd gezonde voedingsgewoonten bij te brengen. Met 'Schoolgruiten' eten de kinderen minstens twee keer per week klassikaal een bakje groente en fruit. De meester of juf besteedt op een leuke manier aandacht aan gezonde voeding. De groente en het fruit kunnen door een leverancier geleverd worden, maar het is ook mogelijk dat gevraagd wordt je kind zelf 'gruiten' mee te geven, dat dan in de klas gedeeld wordt. Meer informatie lees je op Schoolmelk.nl, Schoolgruiten.nl en Wijkiezengroenteenfruit.nu.'

Jeugdgezondheidszorg

 • Gezondheid
 • Lichamelijke ontwikkeling
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
17-1-2022

Ouderchat is toegevoegd: 'Heb je een vraag over opvoeden of opgroeien en vind je je antwoord niet hier op de site? Je kunt je vragen over je kind van 0-18 jaar eenvoudig en anoniem stellen aan een jeugdverpleegkundige via de GroeiGids Ouderchat. Deze Ouderchat is elke dag bereikbaar via de chatknop in de GroeiGids app op je smartphone of via Groeigids.nl.'

Jeugdgezondheidszorg

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Gezondheid
 • Groei
17-1-2022

Ouderchat is toegevoegd: 'Heb je een vraag over opvoeden of opgroeien en vind je je antwoord niet hier op de site? Je kunt je vragen over je kind van 0-18 jaar eenvoudig en anoniem stellen aan een jeugdverpleegkundige via de GroeiGids Ouderchat. Deze Ouderchat is elke dag bereikbaar via de chatknop in de GroeiGids app op je smartphone of via Groeigids.nl.'

Vegetarisch

 • Vegetarisch
 • Zwanger zijn
11-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Voedingscentrum en een diëtist. Toegevoegd is o.a.: 'In sojaproducten zitten zogenaamde isoflavonen. Als je hier te veel van neemt, dan kan dat mogelijk invloed hebben op de ontwikkeling van de geslachtsorganen van de baby. Als je ervoor kiest zuivel te vervangen door een plantaardig alternatief, neem dan niet meer dan 4 glaasjes of schaaltjes (van 150 ml) sojadrink/yoghurt per dag. Eet daarnaast maximaal twee maal per week andere sojaproducten zoals tofu, tempé of sojabonen.'

Vitamines

 • Kinderwens
 • Vitamines en preparaten
10-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Voedingscentrum en een diëtist. Toegevoegd is o.a.: Veel van de multivitamines voor zwangere vrouwen bevatten op dit moment nog niet genoeg jodium, calcium of DHA. Kijk dus altijd goed op het etiket of er genoeg in zit van de voedingsstof die jij nodig hebt. Zit er niet voldoende in? Dan kun je een los supplement bijslikken. Op deze pagina van het Voedingscentrum.nl kun je hier uitgebreide informatie over vinden.'

Ooievaarsbeet

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
10-1-2022

Artikel is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. O.a. aangepast is de tekst over de oorzaak van een ooievaarsbeet: 'De vlekjes worden gevormd door groepjes bloedvaten in de huid. Deze bloedvaten zijn tijdelijk wat te wijd en uitgezet; dat geeft een vlekkerig effect. Na verloop van tijd slinken de bloedvaten weer en verdwijnen de vlekjes.'

Loden waterleidingen

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Thuis
 • Veiligheid
6-1-2022

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door het Voedingscentrum en een diëtist. Toegevoegd is o.a.: 'Voor iedereen ouder dan 8 jaar geldt: Drink niet voor langere tijd water uit een kraan met loden leidingen. Wil je tijdelijk wel water uit de kraan drinken totdat de leidingen zijn vervangen? Het water dat je drinkt, mag niet in de loden leiding hebben stilgestaan. Je moet het water dus eerst laten wegstromen. Een loden waterleiding bevat per 5 meter ongeveer 1 liter water. Stel dat de leiding 10 meter lang is, dan moet je dus 2 liter water laten stromen voordat je het water wat daarna uit de kraan komt tijdelijk kunt gebruiken.

Veilig speelgoed

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Spelen
 • Thuis
 • Veiligheid
6-1-2022

Deze tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Tegenwoordig komt er steeds meer speelgoed op de markt dat magneetjes of batterijtjes bevat. Dit speelgoed kan gevaarlijk zijn. Let daarom extra goed op dat de magneetjes en batterijtjes niet los kunnen komen van het speelgoed. Het inslikken hiervan kan ernstige gevolgen hebben.'

Sport

 • Motoriek
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Sport en beweging
6-1-2022

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Kenniscentrum Sport en Bewegen en een jeugdverpleegkundige. Aangepast is o.a.: ; Gezinnen met een minimuminkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Een medewerker van de jeugdgezondheidszorg of een sportvereniging kan bijvoorbeeld een aanvraag via het Jeugdfonds Sport en Cultuur doen.'

Bibliotheek

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Verstandelijke ontwikkeling
4-1-2022

Toegevoegd is de vermelding van filmpjes op Boekstart.nl: 'Op de website BoekStart.nl vind je meer informatie over welke bibliotheken aan het programma meedoen. Je vindt er ook filmpjes met voorleestips voor baby's en peuters van verschillende leeftijden.'

Pukkeltjes baby

 • Baby 0
 • Kraamtijd
 • Lichamelijke klachten en verschijnselen
4-1-2022

Tekst is geactualiseerd en gevalideerd door jeugdarts. Er wordt onderscheid gemaakt in soorten pukkeltjes: 'Soms krijgt een baby veel vlekjes en pukkeltjes in de eerste week na de geboorte. De baby heeft maanden in het vruchtwater gelegen en de huid reageert op de veranderde omgeving na de geboorte. Deze huiduitslag is niets om je zorgen over te maken. Het verdwijnt vanzelf binnen vijf dagen. Een ander soort pukkeltjes ontstaat vaak in de tweede tot vierde week na de geboorte. Deze baby-acne lijkt op jeugdpuistjes bij pubers. Het kan op het hele lichaam voorkomen. Toch zie je meestal op het voorhoofd, de wangen en de kin rode bultjes, puistjes en mee-eters.

Ziektes in het buitenland

 • Op vakantie
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Ziekten en aandoeningen
4-1-2022

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Raadpleeg van tevoren een deskundig reizigersadviseur: de huisarts, GGD of een travel clinic. Daar hoor je bijvoorbeeld dat voor peuters een vaccinatie tegen hepatitius B belangrijk is als je naar een (sub)tropisch land gaat of naar Turkije, Egypte of Marokko.'

Bibliotheek

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Verstandelijke ontwikkeling
4-1-2022

Toegevoegd is de vermelding van filmpjes op Boekstart.nl: 'Op de website BoekStart.nl vind je meer informatie over welke bibliotheken aan het programma meedoen. Je vindt er ook filmpjes met voorleestips voor baby's en peuters van verschillende leeftijden.'

(nep)nieuws op social media

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Internet
 • Nieuws en journaal
 • Online
 • Social media
4-1-2022

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door mediadeskundige. Toegevoegd is o.a.: 'Deepfake-video's zijn nepvideo's, die heel echt lijken. Met speciale programma's kunnen computers mensen allerlei dingen laten zeggen, die ze in het echt nooit gezegd hebben. Inmiddels zijn er al apps waarmee iedereen zulke filmpjes kan maken. Computers kunnen met veel rekenkracht ook zelf leren hoe iemand beweegt en spreekt. Je ziet het verschil tussen nep en echt bijna niet meer. Ook volwassenen trappen erin. Soms kun je nog zien dat het nep is. Het helpt om een filmpje vertraagd af te spelen. Dan zie je misschien dat de mond niet goed met de tekst mee beweegt of dat er niet met de ogen geknipperd wordt. Ook wanneer de video onscherp is, vooral aan de randen om het hoofd, kan dat een teken zijn dat er iets niet klopt.'

(nep)nieuws op social media

 • Internet
 • Nieuws en journaal
 • Online
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Social media
4-1-2022

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door mediadeskundige. Toegevoegd is o.a. : 'Deepfake is dus altijd nep, maar je kunt het niet meer zien. Het is dus belangrijk geworden om te kijken naar wat we de context noemen. Daarmee bedoelen we: dat je onderzoek doet naar 'wie heeft het gemaakt en waarom?' Omdat je dat vaak niet kunt achterhalen, vallen we terug op de tip: onderzoek eerst wat anderen ervan zeggen als je twijfelt. Stuur nooit iets zomaar door. Praat met kinderen over wat ze van deepfake vinden. Zijn er niet alleen slechte, maar ook goede toepassingen te bedenken? Als je meer wilt weten over deepfake, lees dan (samen) verder op Mediawijsheid.nl.'

Gehoorschade

 • Horen
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Uitgaan
 • Ziekten en aandoeningen
4-1-2022

Tekst is geactualiseerd door VeilighiedNL en gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Kies een veilige koptelefoon. Een goede koptelefoon of oortjes sluiten de oren af voor geluid in de omgeving. Een 'over-ear'-koptelefoon zit helemaal over het oor heen en niet zo dicht op het trommelvlies. Met de functie noise cancelling heeft je kind helemaal geen last van geluiden om zich heen. Dan hoeft het volume nooit te hard. 'In-ear'- oortjes zitten juist wel dicht op het trommelvlies. Let daarbij extra op dat de muziek niet te hard gezet wordt.'

Een basisschool kiezen

 • Basisschool
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • School/opleiding kiezen
3-1-2022

Toevoeging gedaan over het mogen weigeren van kinderen: Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Bijzondere scholen mogen kinderen weigeren als ouders het niet eens zijn met deze overtuiging, Openbare scholen mogen kinderen alleen weigeren als ze vol zijn.

Gebit

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Gebit
3-1-2022

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a. Neem je kind vanaf het doorbreken van het eerste tandje mee naar de tandarts. In de folder van het Ivoren Kruis lees en zie je hoe je de eerste tandjes verzorgt.

Tanden poetsen

 • Gebit
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Verzorging en uiterlijk
3-1-2022

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Jonge kinderen vinden tandenpoetsen vaak niet leuk. Dan is het soms lastig om goed te poetsen. Een geschikte houding kan daarbij helpen. Als je kind nog klein is, kun je je kind op het aankleedkussen leggen als je gaat tandenpoetsen. Ga achter het hoofd van je kind staan. Zo kun je het hoofd van je kind met één hand vasthouden en met je andere hand poetsen.'

In de tuin

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Op straat/buiten
 • Veiligheid
20-12-2021

Tekst is opnieuw gevalideerd door veiligheidNL en een jeugdarts. Toegevoegd is bijv. : 'Er komt een moment dat je kind op ontdekkingstocht wil. Zorg ervoor dat ze niet onbedoeld de tuin uit kunnen. Scherm de tuin daarom goed af. Wees extra alert als je in de buurt van water of een drukke weg woont.'

Huiselijk geweld

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Mishandeling
 • Ouders die zelf problemen hebben
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Thuis
 • Veiligheid
17-12-2021

link naar beeldverhaal Stress en Opvoeden op Pharos.nl toegevoegd.

Passend onderwijs

 • Basisschool
 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Passend onderwijs
15-12-2021

De tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een deskundige van Ouders & Onderwijs en een jeugdarts. Het onderscheid tussen passend onderwijs en speciaal (basis)onderwijs wordt uitgelegd. 'Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt geregeld voor leerlingen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben, zoals extra begeleiding of aangepast lesmateriaal. Passend onderwijs is geen schooltype, je kind gaat dus niet 'naar het passend onderwijs'.'

Op de fiets

 • In het verkeer
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Veiligheid
15-12-2021

Tekst is geactualiseerd door VeiligheidNL en gevalideerd door een psycholoog. Toegevoegd is bijv.: 'Jongeren van 11 tot en met 16 jaar lopen een hoger risico op letsel na een fietsongeval in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Jonge fietsers houden zich meestal wel aan de verkeersregels, maar zijn minder ervaren, sneller afgeleid en vertonen relatief vaker risicogedrag.'

13- en 20-wekenecho

 • Ongeboren kind
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zwangerschapsonderzoeken
 • Zwanger zijn
15-12-2021

Drie maanden na de invoering van de 13-wekenecho is de tekst nog eens gecheckt door verloskundige op of die overeenkomt met vragen uit de praktijk. Twee zinnen zijn toegevoegd: 'Het inplannen van deze echo's kan pas nadat je een termijnecho hebt gehad. Dan is de uitgerekende datum immers zeker.'

Prikkelgevoeligheid

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Psychische klachten
10-12-2021

In samenwerking met het NJI en een psycholoog is de tekst geactualiseerd en opnieuw gevalideerd. Toegevoegd is bijv.: 'Prikkelgevoelige kinderen kunnen: soms moeilijk stil zitten in de klas, snel boos worden, een hekel hebben aan lawaai en drukte, alle geluiden even belangrijk vinden, onhandig zijn. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met eten met bestek of gooien vaak iets om. gevoelig zijn voor aanraking. Ze ervaren een aai over de bol bijvoorbeeld al als pijnlijk.'

Duimen

 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Gedrag
 • Slapen
9-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door opvoedkundig adviseur. Toegevoegd over het afwnnen is: 'Wat ook kan helpen is je kind vertellen dat het niet goed is voor de duimen om steeds dezelfde duim te gebruiken. Door je kind steeds na te laten denken welke duim er dit keer aan de beurt is, wordt het bewuster van het duimen en is het makkelijker af te leren.'

Kinderwagen

 • Baby 0
 • Babyuitzet
 • Op straat/buiten
 • Voorbereiding geboorte
9-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door VeiligheidNL en een jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'Gebruik de kinderwagenbak dan ook zo lang mogelijk. Ook ligt je baby er veilig en comfortabel in en is het goed beschermd tegen te veel licht en schokken. Vanaf dat je kind zelfstandig kan zitten, vervang je de kinderwagenbak door het stoeltje. Zo krijg je een wandelwagen. Je kindje is dan ongeveer tussen de 6 tot 9 maanden oud. Bij de meeste wandelwagens kan je kindje twee kanten op zitten, vooruit en achteruit.'

In de auto

 • In het verkeer
 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Veiligheid
9-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door Veiligheid.nl en een gedragsdeskundige. Toegevoegd is bijv. 'In de eerste vijf jaar na het halen van het rijbewijs worden beginnende automobilisten die gevaarlijk rijden strenger aangepakt. Als je je niet aan de regels houdt kun je een strafpunt krijgen van de politie. Bij twee strafpunten kan het CBR besluiten te gaan onderzoeken of je wel goed genoeg kunt rijden.'

Diabetes

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Ziekten en aandoeningen
9-12-2021

Tekst is aangevuld en opnieuw gevalideerd door een jeugdarts. Toegevoegd is o.a. 'Je leert hoe je de insuline toe moet dienen om zo de bloedglucose van je kind te regelen. Als je kind oud genoeg is, kan het dit zelf leren. De hoeveelheid insuline die je kind toedient, leert het afstemmen op wat het eet en hoeveel het beweegt. Ook slaap en spanning hebben invloed op de bloedglucose en de hoeveelheid insuline die nodig is.'

Op de fiets

 • In het verkeer
 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Veiligheid
9-12-2021

Tekst is in samenwerking met VeiligheidNL en een opvoedkundig adviseur geactualiseerd en opnieuw gevalideerd. Aangevuld met bijv.: 'Heb je een wat ouder fietszitje met alleen bakjes waar de voeten van je kind in kunnen? Dan heb je nog extra beschermplaten nodig op je fiets. In sommige gevallen worden deze bij het fietszitje geleverd. Maar bij de koop van een tweedehands fietszitje ontbreken deze beschermplaten vaak. Koop dan losse beschermplaten om op je fiets te plaatsen. Jasbeschermers zijn te dun en beschermen niet genoeg.'

Fopspeen en duimen

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Slapen
9-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een opvoedkundig adviseur. Toegevoegd over het afwennen is: 'Wat ook kan helpen is je kind vertellen dat het niet goed is voor de duimen om steeds dezelfde duim te gebruiken. Door je kind steeds na te laten denken welke duim er dit keer aan de beurt is, wordt het bewuster van het duimen en is het makkelijker af te leren.'

Gordelroos

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Ziekten en aandoeningen
7-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een jeugdarts. Toegevoegd is bijv. : Jonge peuters krijgen soms gordelroos als hun moeder in de zwangerschap waterpokken heeft gehad en zij in de baarmoeder besmet werden. Oudere peuters kunnen soms gordelroos krijgen als ze als baby waterpokken hadden, terwijl ze nog antistoffen van hun moeder hadden. In dat geval hebben ze zelf niet genoeg antistoffen aangemaakt.

Herpes

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Soa's
 • Ziekten en aandoeningen
7-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een jeugdarts. Toegevoegd is bijv.: Bijna alle kinderen raken besmet met het waterpokkenvirus. Dat is lastig te voorkomen. Andere herpesvarianten kun je wel makkelijker voorkomen door besmetting te vermijden. Wees voorzichtig met het kussen van iemand die een koortslip heeft. Weet dat een koortslip voor baby's levensgevaarlijk kan zijn. Verder is het verstandig om uitleg te geven over de genitale variant van herpes.

Ramadan en Suikerfeest

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Feesten
 • Gezonde voeding
 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
7-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts. Toegevoegd is bijv. : 'Het is verstandig om je kind pas volledig mee te laten doen aan de ramadan als het de groeispurt achter de rug heeft. Zolang je kind volop in de groei is, is het extra belangrijk dat het geen voedingsstoffen te kort binnen krijgt. Wil jouw kind graag met de groten meedoen? Vertel dat het niet alleen gaat om het vasten. Laat je kind bijvoorbeeld meedoen aan de andere activiteiten tijdens de ramadan, zoals het bezoeken van zieken en andere mensen die hulp en aandacht nodig hebben. Vaak kunnen ze goed meedoen met een van de acties die de geloofsgemeenschap organiseert. Die vind je bij je eigen moskee of bijvoorbeeld op Instagram. Wil je kind per se aan het vasten meedoen, stel dan voor dat het een aantal uren meedoet, maar toch overdag één gezonde maaltijd eet.'

Gordelroos

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Ziekten en aandoeningen
3-12-2021

Tekst is geactueliseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Aangepast is bijv. : 'Gordelroos wordt, net als waterpokken, veroorzaakt door een herpesvirus. Als je kind de waterpokken heeft gehad, is dat virus niet helemaal opgeruimd. Het blijft sluimeren in zenuwen en zenuwknopen. Soms wordt het virus later weer actief. Het meest gebeurt dat bij ouderen, maar soms ook bij kinderen. Het is niet helemaal duidelijk waarom het virus weer actief wordt. Misschien speelt een verminderde weerstand een rol.'

Bedtijd

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Ritme en regelmaat
 • Slapen
3-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door NCJ en een psycholoog. Toegevoegd is informatie over dag- en nachtritme. Bijv.: Het is voor ieder kind anders hoeveel slaap genoeg is. Er zijn geen regels die zeggen dat kinderen zoveel uur moeten slapen of op een bepaald tijdstip naar bed toe moeten. Meestal is het zo dat wanneer kinderen ouder worden, ze minder uren slaap nodig hebben. Komt je kind 's morgens meestal uitgerust uit bed? En kan het zich overdag goed concentreren? Dan heeft je kind voldoende slaap.'

Waterpokken

 • Basisschoolkind 10 t/m 12
 • Basisschoolkind 4 t/m 6
 • Basisschoolkind 7 t/m 9
 • Ziekten en aandoeningen
3-12-2021

Tekst is opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Kleine wijziging: 'De besmettelijkheid is voorbij als alle korstjes ingedroogd zijn.'

Gordelroos

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Ziekten en aandoeningen
3-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is bijv.: 'Gordelroos wordt, net als waterpokken, veroorzaakt door een herpesvirus. Als je kind vroeger de waterpokken heeft gehad, is dat virus niet helemaal opgeruimd. Het blijft sluimeren in zenuwen en zenuwknopen. Soms wordt het virus later weer actief. Het meest gebeurt dat bij ouderen, maar soms ook bij kinderen. Het is niet helemaal duidelijk waarom het virus weer actief wordt. Misschien speelt een verminderde weerstand een rol. '

Ziekte van Lyme

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Ziekten en aandoeningen
3-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is bijv. : "De bacterie zit in de darm van de teek. Haal je de teek snel weg, dan heeft die bacterie nog geen kans gehad om van de darm naar de speekselklier van de teek te komen. Zo komt de bacterie dus ook niet bij je kind. Weghalen gaat het makkelijkst met een tekentang, die je bij een drogist kunt kopen. Als je de teek binnen 24 uur verwijdert, is de kans op de ziekte van Lyme heel klein.'

Ziekte van Lyme

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Ziekten en aandoeningen
3-12-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is bijv. : 'Grote, volwassen teken zijn het vaakst besmet met de bacterie, die zijn ook het best zichtbaar op de huid. Er zijn veel meer kleine, nog onvolwassen teken, die niet zo opvallen en wel besmet kunnen zijn. Heeft je baby in het gras gelegen of hebben jullie een wandeling in het bos gemaakt, zoek dan goed naar teken. Een tekenbeet snel opsporen is de beste manier om besmetting te voorkomen.'

Ziekte van Lyme

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Ziekten en aandoeningen
30-11-2021

Tekst is uitgebrieid en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a. 'Grote, volwassen teken zijn het vaakst besmet met de bacterie, die zijn ook het best zichtbaar op de huid. Er zijn veel meer kleine, nog onvolwassen teken, die niet zo opvallen en wel besmet kunnen zijn. Zoek na het spelen in de natuur dus goed naar teken. Een tekenbeet snel opsporen is de beste manier om besmetting te voorkomen.'

Ziekte van Lyme

 • Jongvolwassene 18 t/m 22
 • Ziekten en aandoeningen
30-11-2021

Tekst is uitgebreid en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is o.a.: 'De bacterie zit in de darm van de teek. Haal je de teek snel weg, dan heeft die bacterie nog geen kans gehad om van de darm naar de speekselklier van de teek te komen. Zo komt de bacterie dus ook niet bij je kind. Weghalen gaat het makkelijkst met een tekentang, die je bij een drogist kunt kopen. Als je de teek binnen 24 uur verwijdert, is de kans op de ziekte van Lyme heel klein.'

Waterpokken

 • Baby 0
 • Baby 1
 • Ziekten en aandoeningen
30-11-2021

Tekst is uitgebreid en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Over de besmettelijkheid bijv. : 'Bijna alle kinderen krijgen waterpokken. Je kind thuishouden om te voorkomen dat het anderen besmet heeft geen zin. De besmettelijkheid begint al vóór de huiduitslag. Dan heeft hij het op bijvoorbeeld het dagverblijf al overgedragen. Waterpokken is besmettelijk vanaf twee dagen voordat de huiduitslag verschijnt. Tot er korstjes op alle blaasjes zitten, is je kind besmettelijk voor anderen. Dat is meestal maximaal zeven dagen nadat de huiduitslag is verschenen.'

Diabetes

 • Peuter 2
 • Peuter 3
 • Ziekten en aandoeningen
30-11-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd zijn bijv. de symptomen van diabetes type 1: 'Diabetes type 1 wordt meestal snel ontdekt. Iemand met onbehandelde diabetes type 1 drinkt heel veel, valt af en voelt zich in korte tijd heel ziek. Een diabetestest van de huisarts kan snel uitwijzen of je kind inderdaad diabetes heeft. Als iemand diabetes heeft, herken je dat aan: veel dorst, veel plassen en weer in bed plassen afvallen zonder dat daar een reden voor is zich ziek en beroerd voelen veel honger hebben, of juist helemaal niet wazig zien misselijk zijn of overgeven'

Diabetes

 • Puber 13 t/m 16
 • Puber 17 t/m 18
 • Ziekten en aandoeningen
30-11-2021

Tekst is geactualiseerd en opnieuw gevalideerd door jeugdarts. Toegevoegd is bijv.: 'Bij diabetes type 1 maakt het lichaam geen insuline aan. Dit moet daarom worden toegediend met een insulinepen of insulinepomp. Als bij je kind de diagnose type 1 is vastgesteld, word je samen met je kind door een kinderarts en diabetesverpleegkundige begeleid. Je leert hoe je de insuline toe moet dienen om zo de bloedglucose van je kind te regelen. Als je kind oud genoeg is, kan het dit zelf leren. De hoeveelheid insuline die je kind toedient, leert het afstemmen op wat het eet en hoeveel het beweegt. Ook slaap en spanning hebben invloed op de bloedglucose en de hoeveelheid insuline die nodig is.'

Deel deze informatie via social media