Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Leerwegondersteunend onderwijs

Misschien heeft je kind extra begeleiding nodig om het vmbo af te kunnen maken? Dan kan je zoon of dochter terecht bij het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Wat is het lwoo?

Scholen kunnen zelf bepalen of en hoe zij lwoo aanbieden. Het kan variëren van bijlessen en huiswerkbegeleiding tot trainingen om een leerling beter te laten studeren. Je kind kan lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school. Lwoo hoeft niet vier jaar te duren; één of twee jaar is ook mogelijk. Scholen in dezelfde regio werken soms samen om leerlingen lwoo aan te bieden.

Hoe meld ik mijn kind aan voor lwoo?

Je meldt je kind aan voor lwoo als de basisschool dat heeft geadviseerd. De vmbo-school beslist of leerlingen in aanmerking komen voor lwoo, en beoordeelt of ze daar op hun plek zitten.

  • De school doet daarvoor een onderzoek naar de leervermogens van je kind (intelligentieonderzoek) en eventueel naar het persoonlijk functioneren.
  • Verder bekijkt de school het schooladvies van de basisschool. Dit is een verslag waarin de basisschool de leervorderingen van je kind heeft gebundeld. Je hebt als ouder recht op een afschrift van het schooladvies aan je kind.
  • De vmbo-school vraagt ook naar jouw mening over de onderzoeksgegevens en de aanvraag van lwoo.

Handelingsplan

De vmbo-school bepaalt welke extra zorg je kind nodig heeft. Dit wordt omschreven in het handelingsplan. Als in dit handelingsplan staat dat je kind in aanmerking komt voor lwoo, meldt de school je kind aan bij de Regionale Verwijzingscommissie voor het Voortgezet Onderwijs (RVC-VO).

Wat als je kind wordt afgewezen voor het lwoo?

De RVC-VO kan beslissen dat je kind niet in aanmerking komt voor lwoo. In dat geval kunnen jij en de vmbo-school een bezwaarschrift indienen. Als de vmbo-school bezwaar maakt tegen de beslissing, stuurt de school je een kopie van de afwijzing en het bezwaarschrift toe.

Advies voor praktijkonderwijs

Als je kind bij een RVC-VO is aangemeld voor lwoo, kan het ook gebeuren dat ze daar vinden dat je kind beter naar het praktijkonderwijs kan gaan. In dat geval roept de RVC-VO je op voor een gesprek. Jouw mening speelt vervolgens een rol in de uiteindelijke beslissing voor praktijkonderwijs of lwoo.

×
Waar ben je?