Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Studiefinanciering mbo

Wanneer je kind 18 jaar of ouder is en een mbo-opleiding gaat volgen, heeft het recht op studiefinanciering. Studiefinanciering kan uit 4 delen bestaan: de basisbeurs, de aanvullende beurs, het studenten reisproduct en een lening.

Basisbeurs en aanvullende beurs

Elke mbo-student krijg een basisbeurs. Voor mbo niveau 1 en 2 is deze beurs altijd een gift. Voor mbo niveau 3 en 4 wordt de beurs pas een gift als je kind binnen tien jaar het diploma heeft behaald. Haalt je kind het diploma niet, dan moet het de studieschuld terugbetalen.

De aanvullende beurs is een aanvulling op de basisbeurs en is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen. Als DUO beslist dat je als ouder te weinig financiele middelen hebt om de studie te kunnen betalen, heeft je kind recht op een aanvullende beurs..

Studentenreisproduct

Je kind kan ook een reisproduct aanvragen (een week- of weekendabonnement). Het reisproduct werkt net als de basisbeurs. Wanneer je kind het diploma niet haalt, wordt het abonnement omgezet in een lening die moet worden terugbetaald. Bij niveau 1 en 2 is dit niet het geval. Je kind kan er ook voor kiezen om het reisporduct niet af te halen.

Je kind kan extra geld lenen

Studenten kunnen kiezen voor een rentedragende lening. Ze kunnen zelf, tot een maximum, het leenbedrag bepalen. Dit bedrag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. Na de studie moet je kind de lening (studieschuld) met rente terugbetalen. In principe moet dat in maximaal 35 jaar. De aflosperiode begint in de maand januari twee jaar na beëindiging van de studie, maar eerder beginnen mag ook.

Consequenties van een lening

Veel studenten lenen zonder dat ze een goed beeld hebben van de consequenties voor de toekomst. Met de Rekenhulp op DUO kan gekeken worden wat iemand maximaal kan lenen en wat de gevolgen van de lening zijn voor de studieschuld. Met het Financieel Studieplan kun je bekijken hoeveel studiefinanciering je kind nodig heeft. De rekenhulp geeft ook een indicatie van wat je kind later moet terugbetalen.

×
Waar ben je?