Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Schoolkosten voortgezet onderwijs

Het is belangrijk dat elk kind onderwijs krijgt. Elke school krijgt daarom jaarlijks geld van de overheid, maar als ouder moet je rekening houden met extra kosten.

Schoolboeken

Schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn gratis. Andere dingen moet je als ouders wel betalen, zoals schoolspullen, een computer, de ouderbijdrage, schoolreisjes en excursies.

Ouderbijdrage

De meeste scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten, zoals schoolreisjes en excursies, of voor extra materialen. De ouderbijdrage is dus niet verplicht, maar wel belangrijk. De school bepaalt zelf hoe hoog de ouderbijdrage is.

Als je een laag inkomen hebt, kun je het beste contact opnemen met de school van je kind. Misschien is er een kortingsregeling mogelijk of kun je gespreid betalen. Kijk op Oudersonderwijs.nl voor meer informatie.

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Niet iedereen kan alle kosten even makkelijk betalen. Voor gezinnen met een laag inkomen kun je in sommige gevallen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. De tegemoetkoming is een gift en hoeft je dus niet terug te betalen.

Er zijn ook gemeenten die een speciale vergoeding hebben voor schoolkosten, zoals voor een schoolkamp, een fiets of leermiddelen. Je kunt bij de sociale dienst van je eigen gemeente navragen of er een vergoedings- of kortingsregeling is voor ouders met een laag inkomen.

Extra begeleiding en aangepast lesmateriaal

Voor sommige leerlingen kunnen de kosten hoger uitvallen, omdat ze extra ondersteuning en soms ook aangepast lesmateriaal nodig hebben. Deze extra ondersteuning wordt betaald door de school, of door het samenwerkingsverband waar de school onder valt.

Lesgeld, collegegeld en studiefinanciering

Voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (hbo en wo) moeten ouders en studenten zelf een deel betalen van de schoolkosten betalen. Het bedrag is afhankelijk van het type studie dat je kind doet. Als je kind lesgeld of collegegeld moet betalen, kan het studiefinanciering krijgen.

Kijk ook eens op:

×
Waar ben je?