Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Hoogbegaafdheid

Wanneer is een kind hoog intelligent?

Hoog intelligente kinderen hebben een IQ van meer dan 130 en kunnen snel en goed leren. Bij hoogbegaafde kinderen komt daar nog iets bij.

Wanneer is een kind hoogbegaafd?

Hoogbegaafde kinderen hebben een IQ van meer dan 130 in combinatie met creativiteit in hun denken en doorzettingsvermogen. Ze maken grote denksprongen en leggen onverwachte verbanden. Ze zijn heel leergierig en hebben een voorkeur voor abstracte problemen. Hoogbegaafde kinderen werken graag en goed zelfstandig en ontwikkelen spontaan zelf ideeën.

Hoogbegaafde kinderen en motivatie

Vaak wordt gedacht dat hoog intelligente en hoogbegaafde kinderen het makkelijk hebben op school omdat ze goed kunnen leren. Maar makkelijk kunnen leren, betekent niet automatisch dat ze het ook makkelijk hebben op school. Als de lesstof voor hen te eenvoudig is, kunnen ze hun motivatie verliezen, waardoor het juist niet makkelijk voor hen is in de klas.

Hoogbegaafde kinderen en klasgenoten

Sommige hoogbegaafde kinderen hebben weinig contact met andere leerlingen. Dit kan komen doordat ze graag in hun eentje denken en werken. Het kan ook komen doordat de andere kinderen hen niet goed begrijpen, en soms zelfs buitensluiten. Sommige hoogbegaafde kinderen gaan, als ze buitengesloten worden, slechter presteren dan ze eigenlijk kunnen. Ze willen misschien erbij horen of juist niet opvallen.

Hoe kun je je kind ondersteunen?

Heb je het vermoeden dat je kind hoogbegaafd is? Dan is het belangrijk om je kind emotioneel goed te ondersteunen. Vraag je kind bijvoorbeeld hoe het met de opdrachten in de klas gaat, of hij of zij zich wel eens verveelt en hoe de omgang met klasgenoten gaat. Als je begrip toont en aan het zelfbeeld van je kind werkt door positief gedrag te benoemen en te waarderen, help je het om zich te verdedigen tegen het gevoel anders te zijn. Meer informatie over hoogbegaafdheid bij pubers vind je bij het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid.

Aangepast lesniveau op school

Ga ook met de school in overleg om de lesstof en begeleiding van je kind aan te passen aan zijn of haar niveau. Bespreek hoe dit op een onopvallende manier kan, zodat je kind geen uitzondering wordt in de klas. Misschien heeft de school een speciaal programma voor hoogbegaafden. Als jij of de school twijfelt over of je kind hoogbegaafd is, bespreek dan met de school de mogelijkheid om dit te uit te zoeken met een didactisch onderzoek.

 

×
Waar ben je?