Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Voorschoolse educatie

Een goede start op school is van groot belang.

De laatste jaren zijn er daarom in veel gemeenten speciale programma’s gestart om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze zijn bedoeld voor alle kinderen, maar ze zijn speciaal geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  • Voorschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal, de voorschool of het kinderdagverblijf, als je kind 2 of 3 jaar is.
  • Als je kind naar de basisschool gaat, lopen de programma’s door in groep 1 en 2. Het heet dan vroegschoolse educatie.

Het is voor kinderen het beste om op de basisschool door te gaan met dezelfde programma’s als waar ze als driejarige mee gestart zijn.

VVE-programma’s

Sommige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven besteden extra aandacht aan het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben daarvoor speciale VVE-programma’s, zoals Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken, Speelplezier, Puk en Ko, Sporen en Doe meer met Bas.

Wat leert je kind bij voorschoolse educatie?

De VVE-programma’s zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide beroepskrachten. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Je kind gaat minimaal vier dagdelen of tien uur per week naar de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf. Door voorschoolse educatie begint je kind beter voorbereid aan groep 1.

Voorschool

Een peuterspeelzaal met een VVE-programma wordt ook wel een voorschool genoemd. De peuterspeelzaal werkt dan samen met een basisschool in de buurt of in hetzelfde gebouw, met hetzelfde VVE-programma.

Samenwerking met het consultatiebureau

De pedagogisch medewerkster van de peuterspeelzaal of voorschool heeft regelmatig overleg met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Zij volgen de ontwikkeling van je kind. Waar nodig krijgen kinderen en ouders speciale ondersteuning.

Hoe kun je zelf je kind goed voorbereiden?

Als ouder kun je actief meehelpen bij de ontwikkeling van je kind door thuis ook voor te lezen, te tekenen en te zingen. Daarnaast kun je thuis (in je eigen taal) praten over onderwerpen die op de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf worden behandeld.

×
Waar ben je?