Logo Stichting Opvoeden.nl

Ouderschap

Onderwijs

Passend onderwijs

Alle scholen in Nederland hebben een zorgplicht. Dit betekent dat zij alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek moeten bieden. Is de school die jij benadert niet de meest geschikte plek? Dan is de school verplicht om ergens anders een goede school te vinden. Dit doet de school samen met andere scholen in de regio.

Speciaal onderwijs

Soms lukt het niet om je kind deel te laten nemen aan het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld omdat er teveel ondersteuning, begeleiding en verzorging nodig is. Het speciaal onderwijs heeft dezelfde kerndoelen als het reguliere onderwijs, maar je kind krijgt meer tijd om deze te behalen. De groepen zijn kleiner en er zijn meer deskundigen.

Het speciaal onderwijs bestaat uit verschillende clusters:

  • Cluster 1 – voor blinde en slechtziende kinderen.
  • Cluster 2 – voor dove en slechthorende kinderen.
  • Cluster 3 – voor gehandicapte en langdurig zieke kinderen.
  • Cluster 4 – voor kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Samen naar school

De Nederlandse Stichting voor Gehandicapte Kinderen (NSGK.nl) helpt bij de oprichting van Samen naar School klassen. Dit zijn aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool. In hun eigen klas krijgt je kind onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die er nodig is. Als het mogelijk is doet je kind mee met de andere leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de muziekles, de gym of het speelkwartier.

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Deel deze informatie via social media

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. X