Logo

Peuter

Meertaligheid

Spreken jij en je partner een verschillende taal, of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind tweetalig opvoeden. Steeds meer ouders kiezen hiervoor.

Als je je kind tweetalig opvoedt, is het belangrijk dat je een manier kiest die het best bij het gezin past. Er zijn verschillende manieren die tot hetzelfde resultaat leiden.

Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Soms leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Bijvoorbeeld als beide ouders een andere moedertaal spreken. Soms leren kinderen verschillende talen na elkaar. Bijvoorbeeld als de ouders naar Nederland zijn verhuisd en thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. 

Praten in je moedertaal

Als jullie thuis een andere moedertaal beter beheersen dan het Nederlands, is het beter voor de taalontwikkeling van je kind om steeds jullie eigen moedertaal te gebruiken. Praat veel met je kind in je eigen taal, dan leert het alvast één taal goed spreken. Zo ontwikkelt je kind een taalgevoel dat bij het leren van andere talen nodig is.

Eén persoon, één taal

Bij een meertalige opvoeding is de één-persoon-één-taalstrategie een goede manier om kinderen twee talen tegelijk te leren. De vuistregel is dan: probeer de talen te scheiden. Is de ene ouder beter in het Nederlands? Dan spreekt die Nederlands, en de ander de moedertaal. De ouder die Nederlands spreekt, moet het Nederlands dan wel goed beheersen. Als je kind voldoende taal krijgt aangeboden in de twee talen waarmee het opgroeit, dan verloopt de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk aan die van ééntalige kinderen.

Eén situatie, één taal

Je kunt ook per situatie afspreken welke taal er gesproken wordt. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat er aan tafel altijd Nederlands wordt gesproken. Dit heet de één-situatie-één-taalstrategie. Maar dan moeten alle gezinsleden wel voldoende Nederlands spreken.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met Nederlanders. Daar kun je bijvoorbeeld voor zorgen door je kind vanaf twee jaar naar de voorschool, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal te laten gaan. Daar ontmoet je kind andere kinderen. Het contact met andere kinderen is belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind.

Tips voor een meertalige opvoeding

  • Stimuleer de taalontwikkeling van je kind.
  • In het begin kan een kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar gebruiken, maar dit gaat vanzelf over.
  • Spreken jullie thuis geen Nederlands? Breng je kind dan in contact met Nederlands sprekende leeftijdsgenootjes, familie en kennissen.
  • Heb je eenmaal gekozen om je kind een bepaalde taal aan te leren, ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, dan verleert het die taal weer.

Deel deze informatie via social media