Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Mijn kind pest anderen

Je schrikt waarschijnlijk als je hoort dat je kind iemand anders pest. Pesten komt vooral voor in de hoogste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. Het gebeurt niet alleen op school, verenigingen en op straat, maar ook via internet.

Waardoor kunnen kinderen gaan pesten, wat zijn de gevolgen en wat kun je doen?

Waarom pesten kinderen?

Elk kind is anders. Waarom een kind gaat pesten is niet helemaal duidelijk. Voor kinderen die pesten is agressie vaak een normale reactie bij een ruzie. Ze kunnen zich vaak slecht inleven in andere kinderen en voelen zich nauwelijks verantwoordelijk voor hun daden.

Het kan ook zo zijn dat kinderen pesten door wat ze thuis meemaken. Bijvoorbeeld als er andere problemen binnen het gezin spelen.

Meelopers

Als vrienden en klasgenoten toekijken maar niet optreden tegen het pesten, vergroot dat de kans dat het pesten doorgaat. Een afschuwelijke situatie ontstaat als steeds meer kinderen mee gaan doen. Het pesten werkt 'aanstekelijk': één kind wordt het mikpunt.

Hoe weet je of je kind pest?

Pesters zijn moeilijk te herkennen. Kinderen pesten meestal niet waar hun ouders bij zijn. Heb je het vermoeden dat je kind pest? Houd dan extra goed in de gaten hoe het contact is met andere kinderen, ook via internet. Praat erover met de beroepskrachten die werken op de plek waar het pesten misschien gebeurt.

Wat kun je als ouder doen?

De gevolgen van pesten zijn groot. Als je er zelf achter komt of als je van de leerkracht hoort dat je kind andere kinderen pest, schrik je en voel je je misschien boos. Boos worden op je kind helpt niet. Wat helpt wel?

  • Vraag je kind wat er precies is gebeurd in de situatie die jij vreemd vond of wat je kind precies deed of zei.
  • Zoek met je kind naar mogelijke redenen waarom je kind pest. Misschien is er een reden voor waar je iets aan kunt doen.
  • Maak duidelijk dat pesten echt niet goed is. Keur hierbij niet je kind als persoon af, maar het gedrag.
  • Vertel hoe vervelend het is voor het slachtoffer.
  • Help je kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen.
  • Help je kind om zich aan afspraken en regels te houden.
  • Verzin samen oplossingen om het pesten te stoppen.
  • Bespreek het ook op school met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn).
  • Op de website Pestweb.nl staan tips voor kinderen die pesten.

Cursus tegen pesten

Als het nodig is, kun je ervoor zorgen dat je kind hulp krijgt van een deskundige. Je kunt dan denken aan een training op het gebied van sociale vaardigheden of een cursus voor kinderen die pesten. Om je kind nog beter te helpen bestaan er ook speciale opvoedcursussen. Ga voor meer informatie over deze cursussen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

×
Waar ben je?