Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Leerlingenvervoer

Kinderen die ver van school wonen, of die vanwege een handicap of stoornis niet zelf naar school kunnen gaan, kunnen mee met het leerlingenvervoer.

Het maakt niet uit of je kind naar een reguliere school gaat of naar een speciale school. In de meeste gevallen worden de kosten van leerlingenvervoer (gedeeltelijk) vergoed.

Leerlingenvervoer in je eigen gemeente

Elke gemeente regelt het leerlingenvervoer anders. De exacte regeling van het leerlingenvervoer in je eigen gemeente is opgenomen in de ‘verordening leerlingenvervoer’. Deze verordening is meestal te vinden op de gemeentelijke website.

Leerlingenvervoer aanvragen

Je vraagt het leerlingenvervoer aan bij je gemeente. Voor elk schooljaar moet je een nieuwe aanvraag indienen. Je kunt ook bij je gemeente terecht voor andere vragen over het leerlingenvervoer.

Bijdrage ouders

Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Als je kind een beperking heeft en daardoor niet met het openbaar vervoer kan reizen, mag de gemeente geen eigen bijdrage van je vragen.

Leerlingenvervoer voortgezet onderwijs

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs komen alleen nog in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij vanwege hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen. De gemeente bekijkt per leerling of leerlingenvervoer noodzakelijk is.

Kijk ook eens op:

  • Rijksoverheid.nl - Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
×
Waar ben je?